Länsiväylän suunnitelma täsmentyi: jopa 15 000 asukasta pohjoiseen Lauttasaareen ja Salmisaareen

Puolueet kertovat kantansa suunnitteluperiaatteisiin Lauttiksen ylätasolla torstaina 27.4. kello 17 alkaen.

Kaupungin kartta keskeisistä suunnitteluperiaatteista.

TEKSTI Pete Suhonen

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ensi viikon tiistaina Länsiväylän alueen osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita. Periaatteet on laadittu viime vuonna julkaistujen skenaarioiden pohjalta.

Osayleiskaava laaditaan Lauttasaaren ja Salmisaaren alueelle.

Periaatteiden mukaan osayleiskaavalla suunnitellaan tiiviistä kantakaupunkimaista rakennetta. Tavoitteena on saada alueelle vähintään 10 000–15 000 ihmistä.

Suunnittelun lähtökohtana on urbaani ratkaisu, jossa alueen maankäyttö muuttuu merkittävästi. Mahdollisten meritäyttöjen laajuus määrittyy osayleiskaavasuunnittelun yhteydessä.

Kaupungin tarkoitus on suunnitella sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa eri toiminnot ovat hyvin saavutettavissa (ns. 15 minuutin kaupunki).

Länsiväylä säilyisi lähtökohtaisesti maantienä. Lauttasaaressa Länsiväylä tunneloidaan. Mikäli Satamatunneli suunnitellaan päättymään Morsianluodon tuntumaan, Salmisaaressa tutkitaan katumaista liikennejärjestelyä.

Lauttasaari-Seura ja saaren yhteisöt toivoivat yhteisessä kannanotossaan osayleiskaavan suunnittelun pohjaksi maltillista ratkaisua, jossa alueelle olisi sijoitettu asuntoja tuhannelle asukkaalle ja pidättäydytty kokonaan meritäytöistä. Esimerkkimallinuksessa Lapinlahden sillan penkereen länsipuolella on  yli kymmenen hehtaarin meritäyttö, joka yltäisi Annansaareen ja sieltä Pyrkän padel-kenttien länsireunan tasalle asti.

Suunnitteluperiaatteet hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Suunnitteluperiaatteista ei voi valittaa, toisin kuin periaatteiden pohjalta laadittavasta osayleiskaavasta. Osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Suunnitteluperiaatteisiin voi tutustua tarkemmin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen  asialistalla.

LUE MYÖS!

 “Rapakaava” jäi lautakunnassa kolmeksi viikoksi pöydälle

Kaupunki perustelee Länsiväylän suunnitelmia perjantaina – nyt kuulemaan ja kysymään!

Pääkirjoitus: Suunnittelijat liian paljon vartijoina Länsiväylällä

Apulaispormestari Razmyar Länsiväylän suunnitelmista: “Volyymiltaan liian suuri, päättäjät vastuussa huomispäivän asukkaille

ARTIKKELIA TÄYDENNETTY (14.4. klo 17.18) Lisätty meritäyttöjen määrä.