30 000 asukasta vuonna 2030 

Helsingin vuoteen 2030 ulottuva väestöennuste oli Lauttasaaren osalta harhaanjohtava. Julkaisemme korjaavan ennusteen ja kerromme, mistä kasvu koostuu.

Lauttasaaren väkiluku kasvaa noin 25 prosenttia vuoteen 2030. Kasvu kiihtyy 2020-luvun puolivälissä, kun Vattuniemi alkaa kasvaa. Vuosikymmenen loppupuoliskolla kasvuun vaikuttavat myös rakentaminen Lauttasaaren lounaisosassa, Katajaharjussa  ja Koivusaaressa. 

Vattuniemi kasvaa 30 prosenttia, Myllykallio 23 ja Kotkavuoren seitsemän prosenttia. Loppu kasvusta osuisi Koivusaareen, jonne ensimmäisten asukkaiden arvioidaan muuttavan vuonna 2027.

 

Lauttasaaren vuoden 2030 ennusteeseen on lisätty kaupungin ennusteesta puuttuva todennäköinen noin 3 500 asukkaan kasvu. Se on jaettu eri ikäryhmiin kaupunginkanslian Pekka Vuoren toimesta. Yläkoulu- ja lukioikäisten määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä miltei kaksinkertaiseksi nykyisestä.

 

TEKSTI Pete Suhonen

Helsingin kaupunki julkaisi lokakuussa vuoteen 2030 ulottuvan väestöennusteen alueittain. Sen mukaan Lauttasaari kasvaisi vain vajaalla 2 300 asukkaalla seuraavan 11 vuoden aikana. Ennuste aiheutti hämmennystä Lauttasaaressa, kunnes tarkemmassa tarkastelussa kävi ilmi, että ennuste ei huomioinut muun muassa keväällä hyväksyttyjen Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden tuomaa kasvua. Saadaksemme kuvan Lauttasaaren todellisesta kasvusta, kävimme läpi saaren tulevaa kehitystä Helsingin väestöennusteita laativan järjestelmäpäällikkö Pekka Vuoren  sekä Lauttasaaren alueen kaavoituksesta vastaavan tiimipäällikkö Mikko Reinikaisen kanssa.

Vattuniemen suunnitteluperiaatteet puuttuivat

Yksin Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden mukainen rakentaminen tuo Vattuniemeen lisää 120 000 neliömetriä asuintilaa, jotka puuttuivat kaupungin ennusteesta. Kaupungin laskentatavan mukaan 40 asuinneliötä merkitsee yhtä asukasta, joten koteja tehdään Vattuniemeen siis vähintään 3 000 uudelle asukkaalle.

Pekka Vuori arvioi, että Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden mukaisesta kasvusta noin 70 prosenttia voisi toteutua vuoteen 2030 mennessä. “Edellytys on, että Vattuniemeen valmistuisi vuodesta 2023 alkaen keskimäärin kaksi uutta huoneistoalaltaan noin 5 000 neliömetrin asuintaloa joka vuosi.” Tuolla rakentamisen tahdilla kaupungin ennusteesta puuttuisi Vattuniemen osalta vähintään 2 000 asukasta. Jos suhdanne on suotuisa, kasvu voi olla nopeampaakin.

Katajaharjuun ja Lounais-Lauttasaareen uudet asemakaavat

Mutta Vattuniemi ei suinkaan ole Lauttasaaren ainoa alue, jonka kasvuennuste on liian vähäinen. Kaupunkiympäristön toimialan laatimista Lauttasaaren hankekorteista käy ilmi, että tällä hetkellä rakennuskiellossa olevat Katajaharju ja Lauttasaaren lounaisosa ovat saamassa uudet asemakaavaehdotukset. Lauttasaari-Seuran kaavoitusryhmän mukaan alueelle voidaan yleiskaavan perusteella kaavoittaa lisää asuntoja jopa 3 000 asukkaalle.

Kaupunkiympäristön toimialan tarkoitus on laatia yhtenäiset periaatteet rakennusten korottamiselle ja täydennysrakentamiselle. Katajaharjun asemakaavaehdotuksen tulisi hankekorttien mukaan olla valmis viimeistään vuonna 2021 ja lounaisen Lauttasaaren ehdotuksen vuonna 2022.

Mahdollisten valitusvaiheiden jälkeen rakentaminen voisi Katajaharjussa alkaa vuonna 2023 ja saaren lounaisosassa 2024. Jos alueille valmistuisi 2026 alkaen yhteensä 8 000 asuinneliömetriä vuodessa, maltillisemmalla tahdilla kuin Vattuniemeen siis, vuoteen 2030 mennessä asuntoja olisi tarjolla vähintään tuhannelle uudelle asukkaalle. Tiimipäällikkö Mikko Reinikaisen arvio kasvun suuruudesta ja toteutumisen ajoittumisesta vuoteen 2030 on realistinen.

Loppu asemakaavojen mahdollistamasta kasvusta toteutuisi siis myöhemmin. Reinikainen kuitenkin huomauttaa, että Lauttasaaren lounaisosassa ja Katajaharjussa moni rakennus saa suojellaan, jonka seurauksen yleiskaavan osoittama  rakentamisen maksimitehokkuus tuskin tulee toteutumaan.

Mitä tapahtuu Kotkavuorella

Kotkavuoren alueella suurin kysymysmerkki on Kotkavuori itse. Hankekorteista sitä ei löydy, vaikka kaupunki toteutti taannoin alueesta jopa raffin havainnekuvan, jossa Kotkavuoren rinteellä nousee korkeita kerrostaloja. Yleiskaavassa Kotkavuoren halki kulkee viheryhteys saaren koilliseen rantaan, se ei kuitenkaan suojaa koko vuorta.

Syksyllä 2017 kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) kiisti Lauttasaari-lehdessä, että Kotkavuorelle olisi ollut käynnissä rakentamisen suunnittelu. Silloinen kaupunkisuunnittelulautakunta lausui, että alueesta, joka jää katujen Lauttasaarentie–Gyldenintie–Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavoja. Jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että Kotkavuori on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, sekä maisemakulttuurin ja virkistyksen kannalta merkittävä alue.

Toisaalta pormestari Jan Vapaavuori väläytti elokuussa Lauttasaari-lehden haastattelussa Kotkavuoren rakentamiselle keltaista valoa saatesanoin “eihän tätä mukavaa ole näyttää.”

Tiimipäällikkö Reinikaisen mukaan Kotkavuori ei ole ajankohtainen rakentamiskohde Lauttasaaressa vuoteen 2030 mennessä.

Yli 65-vuotiata tuhat enemmän kuin ennakoitu

Kaikkiaan kaupungin julkaisemasta ennusteesta vuoteen 2030 puuttuu siis Vattuniemen 2 000 asukasta ja Myllykallion 1 000 asukasta. Lisäksi eri puolille saarta osuvat rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset tuovat Reinikaisen arvion mukaan kymmenessä vuodessa noin 500 asukasta lisää. Lauttasaaren kasvusta vuoteen 2030 oli siis alueellisessa ennusteessa piilossa 3 500 asukasta.

Kun ennusteesta puuttunut kasvu jaetaan eri ikäryhmiin, päiväkoti-ikäisiä onkin yhtäkkiä lähes 400 enemmän kuin kaupungin ennusteessa, alakouluikäisiä miltei 200 enemmän, yläkoulu- ja lukioikäisiäkin runsaat sata enemmän. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaisi yli tuhannella enemmän kuin ennakoitu.

Juuri koulu- ja eläkeikäisten määrän ennustaminen on alueen palvelujen kehittämisessä keskeisintä. Jos kasvua ei ennakoida, päiväkoti- ja koulukapasiteetti  jää vajaaksi, eikä vanhusten määrän lisäykseen osata varautua. Esimerkiksi Lauttasaareen terveysaseman tarpeellisuuteen vanhusten ja lasten määrällä on suuri merkitys.

Kaupungin taholta Lauttasaaren väestöennusteen kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti.

“Suurimpien alueiden ennusteisiin tulisi saada mukaan kaikki rakentamisen arviointi. Ennusteet voisivat sisältää useamman skenaarion kasvusta”, Pekka Vuori sanoo. Tiimipäällikkö Mikko Reinikainen on samaa mieltä.

“Onhan se erikoista, jos ennusteet eivät ota huomioon lähes varmaa rakentamista. Lauttasaari on niin haluttu kohde, että kaavoituksen mukainen rakentaminen toteutuu usein nopeasti. Tarkempi ennuste saarelle tarvitaan.”