Kaupunginhallitus esittää Ulko-Hattua suojeltavaksi

Ulko-Hatussa on monipuolinen linnusto ja arvokasta merenrantaniittyä. (Kuva: Pete Suhonen)

Kaupunginhallitus päätti esittää kahta uutta luonnonsuojelualuetta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Toinen niistä on Lauttasaaren selällä sijaitseva Ulko-Hattu, toinen Vallisaaren lounaispuolella sijaitseva Pitkäouri.

Ulko-Hatun suojelun tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen pesimälinnusto ja merenrantaniittyjen luontotyyppien ominaispiirteet. Ulko-Hatun suojelualoite tuli alun perin Lauttasaari-Seuralta kunnan asukkaan aloitteella kaupungin luonnosuojeluohjelman ulkopuolelta. Toiveissa on, että päätös saataisiin kevään aikana.

Kaupunginhallituksen listalla oli myös Pihlajasaaren lähellä olevan Tiirakarin suojeluesitys, joka jäi pöydälle. Seuran toiveissa on, että sekin etenee, sillä Tiirakari on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 alueista.

Lauttasaari-Seuran aloitteen voi lukea tästä.

KP