Adressilla vaikutettiin yleiskaavaan

Lauttasaari-Seuran keräämällä yli 5 000 allekirjoittajan adressilla oli myönteinen vaikutus yleiskaavasuunitelmiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat muuttaneet yleiskaavaluonnosta pohjoisessa Lauttasaaressa näin:

-Katajaharjussa Nackapuiston kohdalta on poistettu kaksi rakentamisen ja merentäytöt mahdollistavaa pikseliä. Jokainen pikseli on yhden hehtaarin suuruinen. Nackapuisto on tärkeä lepakkoalue, lintujen pesimäalue ja siellä kasvaa arvokas tervalepppämetsä. Lisäksi alueen läpi kulkee suosittu ulkoilureitti.
-Koillisesta Lauttasaaresta Lapinlahden sillan kupeesta poistettiin kolme rakentamisen ja merentäytöt mahdollistavaa pikseliä.
-Kotkavuoren kohdalle on kaavaluonnokseen nyt merkitty viherkäytävä. Kotkavuorta ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan merkitty puistoalueeksi toisin kuin Seuran tavoite oli.

Lopullisesti yleiskaavan sisällöstä päättää kaupunginvaltuusto.

Myönteisistä muutoksista huolimatta yleiskaavaluonnos mahdollistaa edelleen suuria merentäyttöjä pohjoisessa Lauttasaaressa Lemissaaren kummallakin puolella.

Tarkistettu yleiskaavakartta löytyy tästä linkistä