Asemakaavamuutos kuplahallia varten ja katusuunnittelu Ruukinlahdessa aloitettu

Ruukinlahdenpuiston asemakaavan muutos kuplahallin saamiseksi on aloitettu. Myös katusuunnittelu Lauttasaarentien länsipäähän välillä Ruukinlahti-Isokaari on käynnistetty. Kevään aikana valmistuvat lautakunnan käsittelyyn myös Vattuniemen keskustan ja Koivusaaren asemakaavat.

Teksti ja kuva Katri Penttinen

Kaavoituksen tilanteesta kertoivat Lauttasaaren alueen kaavoituksen tiimipäällikkö Mikko Reinikainen ja arkkitehti Paula Kinnunen Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristöryhmälle kaavoittajatapaamisessa.

Perinteisessä vuotuisessa tapaamisessa tarkasteltiin myös meneillään olevia liikenne- ja puistosuunnittelukohteita.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä talviaikaisen kuplahallin sijoittaminen Ruukinlahteen vaatii asemakaavan muutoksen. Jo aiemmin hyväksytyn Ruukinlahdenpuiston puistosuunnitelma mukaisesti puistoon tulee koiratarha.

Lauttasaarentien katusuunnitelmassa päätetään erityisesti alueen jalkakäytävistä ja pyöräteistä. Suunnitelma on käynnistetty, koska Lauttasaarenmäen talot ovat valmistuneet. Liikennesuunnittelija Olga Veikkolainen kertoi, että katusuunnitelman mukainen rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2024.

Saarella laajimmat vireillä olevat kaavoituskohteet ovat Vattuniemen keskusta ja Koivusaari. Molemmat ovat tulossa lautakuntaan kevään aikana.

Vattuniemen keskustan asemakaavaluonnosta viimeistellään ja se tulossa nähtäville ennen kesälomia 2021.

Koivusaaren tarkistettu asemakaavaehdotus on tulossa lautakuntaan maalis- huhtikuussa 2021. Siinä vastataan noin 50 tulleeseen muistutukseen. Ehdotusta ei tuoda uudelleen nähtäväksi, koska kaavaan ei tule oleellisia muutoksia.

IKEA on edelleen kiinnostunut kohteesta ja hakee jatkoa suunnitteluvaraukselleen.

Projektipäällikkö Jukka Tarkkalalta saadun tiedon mukaan Koivusaaressa on suunniteltu luonnosvaiheeseen Koivusaaren puistokatu, Vaskilahdenkatu ja Pursiseurankatu ynnä Länsiväylä sekä myös tärkeimpiä puistoja saaren itärannalla, koska ne liittyvät Länsiväylään, katuihin ja Länsibaanaan tiiviillä alueella. Lisäksi on luonnosteltu sillat ja muita tärkeitä taitorakenteita.

Koivusaaren ympäristön meritäyttöä koskeva ympäristö- ja vesiluvat päätetään AVIssa ilmeisesti vasta kesäkuussa.

Pohjoiskaari 34 – 38 asemakaavan luonnos tulee nähtäville maaliskuu 2021.

Jukka Tarkkala ilmoitti jo aiemmin kaavaryhmälle, että Lohiapajanlahden rakentaminen ei ole aktiivisessa vaiheessa.

Aiemmin esillä olleista katusuunnitelmista Olga Veikkolainen kertoi seuraavaa:

Lauttasaarentie (Meripuistotie – Lauttasaaren silta): Katusuunnitelmat hyväksytty. Kolmitasopyörätiet, kääntymisjärjestely Meripuistotielle. Ajoitettu vuodelle 2023. Harkitaan siirtämistä myöhempään, toteutetaan pienin toimin nykyisten pyöräteiden yksisuuntaistaminen. Meripuistotien risteyksessä kääntymisjärjestelyiden suunnittelu.

Meripuistotie: Lohiapajalahden kaavassa suunniteltu pyöräkaistat, jotka yhtyvät Lauttasaarentien katusuunnitelman järjestelyihin. Kaavan liikennejärjestelyiden toteuttaminen kuitenkin siirretty pitkälle v. 2030. Tarpeen suunnitella pyöräkaista kadun länsireunalle ja 1-suuntaistaa kadun itäreunan kaksisuuntainen pyörätie. Pyöräkaista edellyttää monen autopaikan poistoa

Porkkalankatu: Katusuunnitelma hyväksytty. Tasoerotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Itämerenkadulta tulevan pyöräilijän puolenvaihto K.K Fagerholminaukion kohdalla. Rakentaminen ajoittuu vasta toimistokorttelin rakentamisen (v. 2023) jälkeen 2024