Drumsö på svenska

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola är en grundskola med förskola samt årskurserna 1-6. Skolan har sammanlagt ca 320 elever.   https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/drumso-lagstadieskola/drumso-lagstadieskola

Daghem

Tärnan, Sjöallén 7 hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/tarnan
Kvarnberget, Storsvängen 5 hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/kvarnberget
Daghemmet Drumsö Storsvängen 30 Daghemmet Drumsö | Helsingfors stad

Öppna daghemmet Tallen, Folkhälsan på Drumsö
Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare. Avgift: 3 €/besök/familj + medlemsavgift 20 €/år. Adress: Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset på Drumsö), 00200 Helsingfors Öppet: tisdagar kl. 9:30-12:30 och fredagar kl. 9.30-12:00, musiklek 10.30.

OBS! Förhandsanmälan via Facebookgruppen “Öppna daghemmet Tallen”. Max 20 personer. Vi lägger ut anmälningslänkar för inkommande vecka varje fredag.

Öppna daghemmet Tallen » Folkhälsan (folkhalsan.fi)

Johannes församling

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/tximcaqqn

Musiklek för barn:  Familjecafé i S:t Jacob torsdagar 9.30–12.30, musiklek kl 10. Kvarnbergsbrinken 1.

Family fun i S:t Jacob 14.9, 26.10 och 30.11 kl 16–19, Kvarnbergsbrinken 1.

Mera information: Helena Hollmérus, Ledare inom småbarnspedagogiken, Johannes församling: 050 401 0390, helena.hollmerus(at)evl.fi

Ungdomsgården

http://drumso.munstadi.fi/

Måndag kl. 12.30-17.00
Tisdag stängt
Onsdag kl. 12.30-17.00
Torsdag kl. 12.30-17.00
Fredag kl. 12.30-17.00

Kontaktuppgifter Smedjeviksvägen 10 a B  00200 Helsingfors (09) 310 29260 (040) 334 8087
ungdomsgarden.drumso@hel.fi

Idrott

Dicken Handboll dicken.fi/index.php/juniorer/boerja-spela

Drumsö Paddlarklubb, DPK hemsidan https://drumsopaddlarklubb.com/

GFH Gymnastikföreningen i Helsingfors https://gfh.fi/foreningen-2/

Scouter
Sjöscoutkåren Seaboys, Norrsvängen 18, för svenskspråkiga pojkar i Helsingforsregionen, www.seaboys.fi.

Program för scouter i alla åldrar. När det inte går att segla håller vi till på vår kårlokal “Skansen” på Norrsvängen 18. När det är seglingsväder seglar vi med någon av kårens tre båtar. Vår hemmahamn är NJK på Björkholmen. Förutom läger ordnar vi också längre seglatser om somrarna. Vi har bland annat seglat till Lettland, Danmark och Norge. E-post: sjoscoutkarenseaboys@gmail.com

Drumsö Pensionärer r.f.,

Drumsö Pensionärer r.f. http://www.drumso.spfpension.fi/start/