Drumsö på svenska

Drumsö lågstadieskola
Drumsö lågstadieskola är en grundskola med förskola samt årskurserna 1-6. Skolan har sammanlagt ca 340 elever. hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/drumso-lagstadieskola/drumso-lagstadieskola

Daghem
Daghemmet Tärnan, Sjöallén 7 hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/tarnan
Daghemmet Kvarnberget, Storsvängen 5 hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/kvarnberget
Daghemmet Drumsö öppnade 7.1 2020 på tillfällig adress: Mörtnäsvägen 28. Gruppen Måsen fortsätter tillsvidare på adressen: Melkögränden 6.
hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/drumso/drumso

Öppna daghemmet Tallen, Folkhälsan på Drumsö
Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare. Adress Smedjeviksvägen 10 a B, öppet tisdagar 9:30-12:30 och fredagar kl. 9.30-12:00. folkhalsan.fi/kurser/smabarnsfamiljer/oppna-daghemmet-pa-drumso-tallen

Svenskspråkiga sagostunder i Drumsö bibliotek
Svenskspråkiga sagostunder är för barn i åldern 3-6. helmet.fi/drumsobibliotek

Johannes församling
helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/tximcaqqn

Ungdomsgården
 Smedjeviksvägen 10 a B, (09) 310 29260 (040) 334 8087
drumso.munstadi.fi

Dicken Handboll dicken.fi/index.php/juniorer/boerja-spela

Drumsö Paddlarklubb drumsopaddlarklubb.com

GFH Gymnastikföreningen i Helsingfors gfh.fi
Lek och springgympa för flickor och pojkar
Vattuniemen ala-aste, Hallonnäsgränden 4

Scouter
Sjöscoutkåren Seaboys, Norrsvängen 18, för svenskspråkiga pojkar i Helsingforsregionen
seaboys.fi.

Drumsö Pensionärer r.f. drumso.spfpension.fi/start

Helsingfors svenska krigsveteraner har en egen Drumsögrupp, som träffas på Bar 52 den första onsdagen i månaden. Kontaktperson: Kaj Lindgren 0407038338.

Gubbgrupp
Varannan tisdag 13.30-14.30  Cafeét Puhuri, Kommerserådsvägen 18, Drumsö. Är du senior och önskar träffa andra ”gubbar” över en kopp kaffe? Nu finns det ett tillfälle för det. Det blir diskussion och innehåll enligt gruppens önskemål, eventuellt med gästande föreläsare. Ingen anmälning behövs, vi bjuder på kaffet. Janne Holmberg leder gruppen. Arrangör: HelsingforsMission. Mer information tfn. 045-881 9743.