Ei väliaikaista meritäyttöä Lauttasaaren sillan korvaan

Kaksi poijua odottaa sillan vahvistamisessa käytettävää lauttaa. Veneilijöiden on turvallisinta käyttää aina virallista väyläaukkoa siltaa alitettaessa. (Kuva: Pete Suhonen)

Suunnitelma Lauttasaaren sillan alapuolisten osien korjaustavasta on muuttunut.

Väliaikainen tie, jota suunniteltiin sillan pohjoispuolelle, ei toteudu. Näin ollen väliaikaista meritäyttöä, jota kaavailtiin tietä varten, ei tehdä.

Sillan alapuolisten osien korjaus toteutetaan armeijakäytössä olleelta  20 metriä pitkältä lautalta käsin. Se tuli torstaina työmaan Salmisaaren puolelle.

“Lautta siirretään sillan alle maanantaina, jolloin alamme nostaa kurottajalla teräspalkkeja ylöspäin”, kertoo urakoitsija Kreaten työmaainsinööri Otto Översti. Hän peräänkuuluttaa varovaisuutta veneilijöiltä, etenkin hämärän ja pimeän aikaan, kun   rakentaminen mereltä käsin alkaa. Turvallisinta on käyttää aina virallista väyläaukkoa siltaa alitettaessa.

PS