Pursiseurat jäävät Koivusaareen rakentamisen ajaksi: ”Emme ole lähdössä”

Koivusaaressa sijaitsevat pursiseurat aikovat olla siellä koko sen rakentamisen ajan. Veneet siis jäävät, mutta talvisäilytys todennäköisesti lähtee.

NJK:n kommodori Mats Welin kertoo, että Helsingin kaupunki on luvannut heille mahdollisuuden toimia Koivusaaressa myös sen rakentamisen ajan.

TEKSTI Katja Pesonen

Koivusaaren myllertäminen lähestyy. Parhaillaan odotetaan kuinka käy kaupungin suunnitteleman maa-aineksen käsittelykentän, tuleeko sitä vai eikö tule ja jos tulee niin missä muodossa. Kävi sen kanssa niin tai näin varmaa on se, että Koivusaari rakennetaan lähes täysin uusiksi.

Rakentamisen alkamisajankohta on epävarma, mutta yhden arvion mukaan ruoppaukset voisivat alkaa vuonna 2022. Alueella on kolme pursiseuraa, NJK, Koivusaaren Pursiseura ja Vaskilahden venekerho. Miten niiden käy?

Kierrätyskenttä huolestuttaa jokaista. Kaikki kolme ovat tehneet kirjallisen huomautuksen Aluehallintavirastolle kierrätyskentästä. He vaativat niissä suurin piirtein samoja asioita, kuten esimerkiksi pöly- ja meluhaittojen minimoimista, suojellusta merenrantaniitystä huolehtimista ja sitä, että alueella käsiteltäisiin vain Koivusaaren länsipuolen vesialueelta tulevia ruoppausmassoja ja sen uuteen länsisatamaan tulevia haitta-aineettomia täyttömassoja, joita on tarpeen läjittää uuden länsisataman rakentamiseksi.

Sen sijaan kaikki pursiseurat ovat toiveikkaita siitä, että saavat jäädä Koivusaareen. NKJ:n kommodori Mats Welin kertoo, että Helsingin kaupunki on luvannut heille mahdollisuuden toimia Koivusaaressa myös sen rakentamisen ajan.

”Meillä on suunnitelma pysyä Koivusaaressa ja kaupunki on vakuuttanut, että halutessamme voimme sinne jäädä. Kaupunki ymmärtää tarpeemme eikä ole nähnyt vaatimuksissamme mitään Koivusaaren rakentamista estävää. Neuvottelemme silti edelleen kahdesta eri väistöpaikkavaihtoehdosta, Koivusaaresta ja Hernesaaresta. Meillä on hyvä keskusteluyhteys kaupunkiin”, Welin sanoo.

 

Kaupunki on ehdottanut, että KoPu voisi olla NJK:n nykyisen aallonmurtajan suojassa ja NJK muuttaisi ruoppausten ja täyttöjen jälkeen suoraan uuteen Länsiväylän vieressä olevaan uuteen satamaansa.

KoPun kommodori Juha-Pekka Nurro kertoo heidän lyöttäytyvän mielellään NJK:n kanssa samaa satamaan rakentamisen ajaksi.

”Emme ole lähdössä. Tietysti, jos kierrätyskentällä käsitellään saastuneita maa-aineita, emme voisi alueelle jäädä. Yksi tärkeimmistä ehdoistamme huomautuksessa on se, että saastuneen maan käsittelyä ei alueelle tule. Lähdemme kuitenkin siitä, että olemme Koivusaaressa koko sen rakentamisen ajan”, Nurro sanoo.

Hän toivoo, että Koivusaaren täyttäminen aloitettaisiin Länsiväylän reunasta. Kun se on valmis, he tulisivat siihen, jolloin aloitettaisiin täytöt itärannalla, jossa heidän veneensä nyt ovat.

”Meille on myös varattu valmiista Koivusaaresta satama eli jos menisimmekin väistöön, voimme palata takaisin. Ongelma on siinä, että tällä hetkellä alueelta näyttää puuttuvan telakointipaikka. Suomessa veneilyharrastukseen kuuluu väistämättä talvisäilytys eikä meidän veneitämme voi säilyttää sisämaahan rakennetuilla telakoilla.”

Vaskilahden venekerhon kommodori Teuvo Savolainen kertoo, että he jäävät Vaskilahteen töiden ajaksi. Pölyä on toki odotettavissa, mutta toisaalta pölyttää sen Länsiväyläkin. Myös heitä häiritsee telakointipaikkojen puuttuminen.

”Tämä on yleinen ongelma Helsingissä. Rakennettuihin uusiin paikkoihin jätetään paikat veneille, mutta talvisäilytykseen veneet olisi vietävä jonnekin aivan muualle. Nytkin on ehdotettu meille yhtenä vaihtoehtona Vuosaarta. Toivotaan, että kaupunki pystyisi osoittamaan hyvät korvaavat paikat. Telakka on olennainen osa veneilykulttuuria. En ymmärrä miksi se halutaan torpedoida sieltä missä veneily oikeasti tapahtuu”, hän sanoo.