”Enemmän huomiota luonnon monimuotoisuudelle”

Katajaharjuntien ja Luoteisväylän tonttien asemakaavamuutoksessa on Lauttasaari-Seuran mielestä huomioitava enemmän luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalius.

Karttakuva suunnittelualueesta. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Lauttasaari-Seura on jättänyt mielipiteen Helsingin kaupungille Katajaharjuntien ja Luoteisväylän pohjoisosan tonttien asemakaavan muutoksesta.

Seuran mielestä suunnitelman tavoitteet ovat tärkeitä ja kaavamääräyksissä tulee asettaa vaatimuksia tarkempien vaikutusten arvioinnin perusteella luonnon monimuotoisuuden ja hiilineutraalisuuden lisäämiseksi. Seura edellyttää, että määräys korttelimaan osuudesta toteutuu kerroslukua kasvattamatta.

Erityisen tärkeänä seura pitää viheralueiden ja nykyisen puuston säilyttämistä. Alueen vehreyttä vähentää se, että rakennusten ja katualueen väliin jää paikoin vain noin metrin levyinen viherkaistale, joten uusia puita ei kadun varteen saada.

Lauttasaaren asukasluvun yhä kasvaessa, ei kaavoituksessa voida nojautua Lauttasaaren nykyisiin palveluihin. Kaavoituksen yhteydessä on selvitettävä nykyisten julkisten palvelujen ja viheralueiden riittävyys.

Seuran mielestä muutoin hankkeen suunnitelmat ovat korkeatasoisia. Korkeampi 5-kerroksinen rakennusmassa on sijoitettu taitavasti porrastaen tonttien takaosaan, niin että kadun varren maisemassa on matalampi rakennusosa.

Lue seuran mielipide kokonaisuudessaan tästä:

Lauttasaari-Seura Katajaharjuntien ja Luoteisväylän pohjoisosan tonttien asemakaavasta