Kokoomus vahva, vain kolme lauttasaarelaista nousemassa valtuustoon

Lauttasaarelaisia ehdokkaita oli kaikkiaan 36.

TEKSTI Pete Suhonen

(JUTTU PÄIVITTYY)

Helsingin suurimman puolueen aseman selvästi pitävä kokoomus säilyttää myös Lauttasaaressa asemansa. Puolueen kannatus nousee viime kuntavaalien tapaan yli 40 prosenttiin. Kokoomuksen kannatus ennakkoäänien perusteella oli kuudella äänestysalueella 36,3–49,3 prosenttia.

Edellisissä kuntavaaleissa kokoomus sai 43,7 prosenttia äänistä. Viime vaalien toiseksi suurimman puolueen, vihreiden, kannatus saarella laskee ellei puolue saa merkittävästi ennakkoääniä suurempaa osuutta vaalipäivänä  annetuista äänistä.

Ennakkoäänten perusteella vihreät sai 13,2–21,4 prosenttia äänistä Lauttasaaren kuudella alueella. Edellisissä kuntavaaleissa vihreiden kannatus Lauttasaaressa oli 22,4 prosenttia.

RKP:n kannatus oli ennakkoäänissä 10,4–13,6 % ja SDP:n 7,9–9,1 %. Näin ollen SDP:n kannatus Lauttasaaressa olisi reilun parin prosenttiyksikön kasvussa. SDP sai vuonna 2017 vain 5,7 prosenttia lauttasaarelaisten äänistä. Perussuomalaisten kannatus nousee Lauttasaaressa myös pari prosenttiyksikköä yli viiteen prosenttiin.

Kello 23:35 laskentatilanteen perusteella 36 lauttasaarelaisesta ehdokkaasta kolme tulisi valituksi valtuustoon. Kokoomuksesta läpi olisi menossa Sirpa Asko-Seljavaara (679 ääntä),  Mia Nygård-Peltola (779) ja SDP:stä Nasima Razmyar (6830).

Varasijalla olisi neljä lauttasaarelaista: Katri Penttinen (kok.), Eeva Kärkkäinen (kesk.) Aino Tuominen (vihr.), Saana Rossi (vihr.).  

Vastoin yleistä trendiä Lauttasaaren äänestysaktiivisuus oli 73,9 %, eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Edellisellä vaalikaudella Lauttasaaresta valittiin Ulla-Marja Urho (kok.), Sirpa Asko-Seljavaara (kok.), Mia Nygård-Peltola (kok.), Elina Moisio (vihr.) ja Nasima Razmyar (sd.). Moisio luopui paikastaan kesken kauden.

Helsingin kaupunginvaltuustossa istuu 85 jäsentä.

(JUTTU PÄIVITTYY)