Ennakkotieto: Lauttasaaren väkiluku laski ensimmäistä kertaa vuoden 2004 jälkeen

Lauttasaaren väkiluku on noussut 2000-luvulla kolmanneksen.

Kaupunginkanslian ennakkotiedon mukaan Lauttasaaressa asui vuoden 2021 lopussa 24 740 ihmistä. Edellisvuodesta saaren väkiluku olisi laskenut 82 asukkaalla. Kasvun pysähtymistä selittää, että viime vuonna Lauttasaareen ei valmistunut suuria uudisasuntokohteita.

Merkillepantavaa kuitenkin kaupungin erikoistutkija Harri Sinkon mukaan on, että poismuutto   20-44-vuotiaiden ikäryhmässä oli huomattavaa. Ikäryhmä pieneni 348 asukkaalla, yli kolme prosenttia.

Väkiluku on laskenut Lauttasaaressa 2000-luvulla aiemmin vain kerran, vuonna 2004. Silloin asukasmäärä väheni 154 asukkaalla. 2000-luvulla Lauttasaaren väkiluku on noussut kolmanneksen. Vuonna 2000 Lauttasaaressa asui Tilastokeskuksen mukaan 18 478  ihmistä.

PS