Lauttasaari 2019 -barometrin tulokset: Erittäin tyytyväisten saari

Taloustutkimus Oy toteutti Lauttasaari-Seuran toimeksiannosta ensimmäisen Lauttasaari-barometrin. Se antaa ainutlaatuista tutkittua tietoa lauttasaarelaisten mielipiteistä saaren kehittämiseen sekä tyytyväisyydestä omaan kaupunginosaan. Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Juha Beurling-Pomoell tulkitsee tuloksia.

Esimerkiksi Vattuniemeen suunnitellut yli 12-kerroksiset rakennukset eivät kelpaa kuntavaaliehdokkaiden enemmistölle. Ilmakuva vuodelta 2016.

Tutkimuksen toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Taloustutkimus Oy, joka toi parhaan asiantuntemuksensa mukaan. Tutkimuksessa kysyttiin liki 30 kysymystä 500 saarelaiselta. Otos edusti saaren molempia postinumeroalueita, eri ikäryhmiä ja molempia sukupuolia. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan 4,5 prosenttiyksikköä.

“Valtakunnallisissa tutkimuksissa luotettavaan tarkasteluun riittävä vastaajamäärä on 500-–1000. Edustavasti satunnaisotannalla poimittu 500 vastaajan otos antaa luotettavan kuvan myös lauttasaarelaisten mielipiteistä”, tutkimuksen teossa keskeisesti mukana ollut tutkimusjohtaja Tuomo Turja Taloustutkimuksesta toteaa.

Kysymykset haarukoituivat Lauttasaari-Seuran hallituksen ja barometria työstäneen työryhmän toimesta. Saarelaisten yleistä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia luotaavissa kysymyksissä on käytetty vuoden 2008 pääkaupunkiseudulla toteutetun Socca-tutkimuksen kysymyksiä, jotta tuloksia Lauttasaaresta voidaan verrata koko Helsingin tuloksiin.

“Vertailtavat asiat ovat suhteellisen pysyviä ja hitaasti muuttuvia. Siksi katsomme, että vertailu noin kymmenen vuotta vanhaan aineistoon antaa sekin hyödyllistä vertailutietoa,” tutkimusjohtaja Turja sanoo.

Mitä mieltä me lauttasaarelaiset siis olemme?

Erittäin tyytyväisten saari

Lauttasaarelaisten viihtyvät saarellaan. Jopa todella hyvin. Saarelaiset pitävät asuinaluettaan arvostettuna, turvallisena, rauhallisena, kauniina ja vehreänä. Erityisesti pistää silmään, että asuinalueeseensa erittäin tyytyväisten osuus on huomattavasti korkeampi lauttasaarelaisten kuin helsinkiläisten keskuudessa. Mikäli erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuus lasketaan yhteen, ero koko kaupunkiin pienenee.

Liikkuminen vaikeampaa

Ainoa tutkittu seikka, johon lauttasaarelaiset eivät ole yhtä tyytyväisiä kuin helsinkiläiset keskimäärin, on alueella liikkumisen helppous. Tähän vaikuttanee Länsimetro, jonka seurauksena linja-autoliikenteen reitit saarella muuttuivat ja suora linja-autoyhteys Helsingin keskustaan poistui. Kun lauttasaarelaisilta kysyttiin toiveita sujuvampaan arkeen, ylivoimaisesti eniten mainintoja sai julkisen liikenteen kehittäminen.

Vehreän saaren puolesta

Barometrissa selvitettiin parilla eri kysymyksellä mielipidettä saaren tiivistämisestä ja asukasmäärän lisääntymisestä. Toisaalta kysyttiin, tulisiko Lauttasaareen rakentaa lisää asuntoja, jotta alueesta tulisi kantakaupunkimainen. Kysymys herättää luonnollisesti paljon intohimoja, joten tärkeää on, että eri intressitahojen lisäksi nyt myös tavalliset saarelaiset pääsivät ääneen. Tulokset puhuvat puolestaan. Lauttasaari halutaan säilyttää nykyisen kaltaisena avarana, väljänä ja vehreänä kaupunginosana. Huikea enemmistö haluaa ehdottomasti säilyttää nykyiset puistot ja viheralueet rakentamattomina. Myös monet niistä, jotka kannattavat väkimäärän kasvattamista, haluavat, että se tehtäisiin nykyisiä rakennettuja alueita tiivistämällä eikä viheralueita nakertamalla. Meren täytöille saarelaisilta tuli myös jyrkkä ei. Hieman suopeamman vastaanoton sai kysymys Länsiväylän kattamisesta asuntotuotantoa varten, enemmistö kuitenkin vastustaa sitä.

Kaistan poistaminen sillalta oli virhe

Barometri selvitti myös saarelaisten suhtautumisen laineita nostattaneeseen kaupungin päätökseen poistaa yksi ajokaista Lauttasaaren sillalta.  Selvä enemmistö suhtautui kielteisesti päätökseen. Lauttasaari-Seura on tehnyt hartiavoimin töitä ajokaistan pelastamiseksi, mutta sillan peruskorjaustyöt ovat jo alkaneet, eikä kaupunki ole suostunut kantaansa muuttamaan. Lauttasaaren siltaa toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti 2+1-kaistaisena.

Näkyvämpää asukastoimintaa

Lauttasaari-Seura on poikkeuksellinen asukasyhdistys. Sillä on palkattuja työntekijöitä ja se julkaisee viikoittain saaren koteihin ja yrityksiin jaettavaa Lauttasaari-lehteä, jota lukee jopa yli 80 prosenttia yli 15-vuotiaista saarelaisista.  Seuran laajasta toiminnasta huolimatta joka viides saarelainen ei osannut kertoa tyytyväisyyttään asukastoimintaan saarella. Kaikkiaan kuitenkin laaja enemmistö saarelaisista on tyytyväisiä asukastoiminnan aktiivisuuteen, vain noin joka kymmenes lauttasaarelainen ilmaisi tyytymättömyyttä.

Kun saarelaisilta kysyttiin, mitä he kaipaavat eniten saarelle, kirkkaana ykkösenä oli toive ravintoloista. Myös kahviloita ja parempaa julkista liikennettä toivottiin.

Täältä emme muuta

Suurin osa saarelaisista ei suunnittele muuttoa pois alueelta. Selkeä enemmistö ilmoitti, ettei todennäköisesti koskaan muuta pois Lauttasaaresta. Vain noin joka neljäs suunnittelee muuttavansa pois jossain vaiheessa. Aie korostui nuorempien vastaajien joukossa. Mitä kauemmin saarella oli asunut, sitä todennäköisemmin myös ilmoitti jäävänsä pysyvästi saarelle.

Tutustu barometriin:  Lauttasaari_barometri_tutkimusraportti_14082019

Lauttasaari-Seura toivoo, että kaikki saaren asioista kiinnostuneet tahot ja toimijat, yhdistykset ja poliittiset päättäjämme hyödyntäisivät aktiivisesti tutkimuksen tuloksia saaremme asioiden ajamisessa. Hyvästä saaresta voi tehdä vieläkin paremman.