Hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardimerkinnät

Helsingin hallinto-oikeus (HHAO) on tänään antamallaan päätöksellä osittain kumonnut Helsingin yleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen. Kumoaminen koskee mm kaupunkibulevardeja ja tiettyjen viheralueiden kaavamerkintöjä.

Lauttasaari-Seura oli valittanut valtuuston päätöksestä koskien mm. Länsiväylää, Lauttasaaren pohjoisen alueen tiivistämistä, merentäyttöjä ja Melkin rakentamista.
Lauttasaari-Seura on tyytyväinen siihen, että HHAO kumoaa kaupunkibulevardeja koskevat merkinnät ja tietyt kaavamerkinnät bulevardien välittömässä läheisyydessä. Päätös koskee myös Länsiväylää. Samoin seura on tyytyväinen siihen, että päätös Melkkiä koskien kumotaan ja näin ollen yleiskaava ei mahdollista Melkkiin suunniteltua rakentamista.
HHAO kumosi  myös joitakin viheralueita, kuten Keskuspuistoa koskevia kaavamerkintöjä. Lauttasaaren viheralueita koskevat kaikki valitukset hylättiin. Lauttasaari-Seura tulee myöhemmin päättämään valituksensa viemisestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen mm. saaren arvokkaiden luontokohteiden osalta.