Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii: “Kaupungin lopetettava merentäytöt”

Toukokuun 2023 loppua Pohjoiskaarella. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys suomii kovin sanoin Koivusaaren ja pohjoisen Lauttasaaren merentäyttösuunnitelmia.

“Tänään vietetään valtakunnallista Itämeri-päivää. Helsingin alueesta jopa 70 prosenttia   on merta, mutta Helsingin kaupungilta Itämeren arvo tuntuu unohtuneen. Meri ja sen arvokas luonto näyttävät merkitsevän kaupungille rakentamisreserviä, ja osittain myös kaatopaikkaa, jonne esimerkiksi ruoppausmassoja ja haitta-aineita sisältäviä aurauslumia voi syytää”, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys lausuu tiedotteessaan.

Yhdistyksen mukaan kaupungin asenteesta kertovat useat ajankohtaiset merentäyttö- ja rakentamissuunnitelmat. Helsinki aikoo täyttää Lauttasaaren Koivusaaressa laajan alueen ja sijoittaa alueelle jopa 5000 asukasta ja paljon toimistoja. Kun tällainen väkimäärä lähtee Koivusaaren ja Lauttasaaren säilyville merenrantaniityille ja -metsiin, kulutukselle herkän rantaluonnon säilyminen on vaakalaudalla, tiedotteessa todetaan.

Massiivista täyttöä on ehdotettu myös Lauttasaaren pohjoisrantaan ja Lapinlahden lahteen, yhdistys muistuttaa.

”Rantojen, rantametsien, rantaveden ja merenlahtien täyttäminen ja rakentaminen ovat Helsingissä pahimman laadun luontokatoa aiheuttavia toimia”, sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Noora Kaunisto.

”Helsingin kaupungilta paras lupaus Itämeren hyväksi olisi luopua kaikista merentäytöistä sekä lumen mereen kaatamisesta.”

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan Helsingin viimeiset luonnontilaiset, rakentamattomina säilyneet ja kaikille avoimet rannat on säästettävä. Rannoilla on useita uhanalaisia luontotyyppejä. Moni kalalaji kutee matalilla rannoilla, vesilinnut valitsevat rannoilta pesäpaikkansa ja vesisiipat saalistavat hyönteisiä rantavesien päällä. Luonnonrannat ovat tärkeitä myös ihmisille.

Merenlahtien veden sameutuminen ja merivirtojen heikkeneminen ulottaa haittavaikutukset kauas kaava-alueen ulkopuolisille meri- ja ranta-alueille. Merentäytöt tuhoavat merenpohjan elinympäristön täysin ja altistavat lisäksi rantoja ja merta roskaantumiselle ja saastumiselle.

”Rantarakentamisen ja merentäyttöjen sijaan kaupungin tulee suunnitella ratkaisuja, jotka suojelevat kaava-alueen vedenalaista ja rantaluontoa virkistyskäytön paineissa”, Kaunisto vaatii.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys juhlistaa Itämeripäivää järjestämällä kaikille avoimen Itämeren iltarastit -tapahtuman Lauttasaaren Veijarivuoren uimarannalla torstaina 31.8. klo 17.30–19.30.