Hernesaaren merentäytöt alkavat – heikkeneekö Lauttasaaren veden laatu?

Jätkäsaari ja Hernesaari viime vuonna. Kuva: Helsingin kaupunki.

TEKSTI Pete Suhonen

Hernesaaren edustalla käynnistyy merentäyttö kalliolouheella vuoden 2020 aikana. Ruoppaus- ja täyttötyöt jatkuvat vuoteen 2021. Louhe kuljetetaan paikalle pääosin proomuilla meriteitse Vuosaaren edustalta.

Louhe on peräisin Vuosaaren sataman väylän syventämisestä. Väyläurakassa muodostuu kaikkiaan yli kahdeksan eduskuntatalon verran louhetta, joka hyödynnetään kokonaisuudessaan Hernesaareen rakentamiseen. Alueesta on tarkoitus rakentaa 2020-luvun aikana noin 7500 asukkaan kaupunginosa.

Kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen, vaikuttaako Hernesaaren merentäyttö vedenlaatuun Lauttasaaren itä- tai etelärannoilla?

“Vaikutus on vähäinen.  Kannattaa muistaa, että Länsisataman laivaliikenne pölläyttää koko ajan sedimenttiä pohjasta. Vastaavasti Vantaanjoki tuo koko ajan sameaa vettä mereen. Hernesaaren vesiluvassa edellytetään meriveden laadun tarkkailua. Länsisataman edustalla on ollut meriveden laadun tarkkailu käynnissä jo kymmenkunta vuotta. ”

Hernesaaren rakentamisesta järjestetään asukasilta toukokuussa, koronatilanteen takia mahdollisesti verkossa.