Lauttasaari-Seura

Kuva: Sebastian Pichler / Unsplash

Kuva: Sebastian Pichler / Unsplash

Lauttasaari-Seura käynnistää kaupunginosan oman hiilineutraaliushankkeen – tavoitteena hiiletön Lauttasaari 2030

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Lauttasaari haluaa luonnollisesti olla edistämässä tätä tavoitetta pilottikaupunkinginosana ja asettaa riman vielä korkeammalle. Lauttasaari haluaa olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lauttasaaren henkeen kuuluu, että hanke tehdään yhdessä. Onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia!

Ideana on saada aikaan itseohjautuva yhteisö, joka on esimerkkinä muille ja toimii yhdessä osaavien yhteistyökumppaneiden kanssa uusien käytäntöjen testialustana ja pilottikohteena. Asukkaita ja saarelaisia toimijoita aktivoidaan toimimaan oma-aloitteisesti asioissa, joita yksilöt voivat tehdä itse.

Hankkeen tavoitteena on myös Lauttasaaren erityisen yhteisön voimin muuttaa ja kehittää koko kaupungin toimintatapoja ja infrastruktuuria siten, että kaikkien saarelaisten on entistä helpompi minimoida omaa hiilijalanjälkeään.

Onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia!

Mitä siis sinä voit tehdä?

Varmasti vielä paljonkin, mutta näin hankkeen alkuvaiheessa tärkeää on tiedon välittäminen ja rahoituksen hankkiminen, jossa jokainen euro vie hanketta eteenpäin. Osallistu siis joukkorahoituskampanjaamme Mesenaatti.me kautta

 

Työ on vasta alussa

Kunnianhimoinen tavoite on asetettu ja lähtötilanneselvitys käynnistymässä. Lähtöselvitykseen oleellisena osana kuuluu asukkaille tehtävä kysely, jolla selvitetään tilastollisen otannan kautta saarelaisten asenteita, nykyistä käyttäytymistä sekä muutoshalukkuutta asumiseen, liikenteeseen ja ruokaan liittyvissä päästöissä. Tavoitteena on saada tutkimus valmiiksi jo alkusyksystä.

Ohjelman alustavat tavoitteet ovat:
  1. Lauttasaari on yksi ensimmäisiä kaupunginosia, jolla on oma hiilineutraalisuusohjelma.
  2. Lauttasaaren hiilijalanjälki pienenee asteittain niin, että hiilineutraalisuus saavutetaan vuonna 2030.
  3. Lauttasaaressa syntyvät liikkumisen kokonaispäästöt mukaan lukien julkinen ja jakeluliikenne, puolitetaan vuoteen 2027 mennessä.
  4. 80 %:lla taloyhtiöistä on energiansäästöohjelma v. 2025.
  5. Ruokahävikki vähenee ja tarpeettomien muovipakkausten käyttö lopetetaan ja saarelaiset siirtyvät käyttämään biohajoavaa muovia sekä paperi- ja kartonkipohjaisia pakkausmateriaaleja.
  6. Kiertotalouden ratkaisut, kuten tuotteiden korvaaminen palveluilla, laitteiden yhteiskäyttö, teho-kas jätteiden lajittelu, kierrätys ja kestävät hankinnat, ovat oleellinen osa yhteisöämme.

 

Tukeasi siis tarvitaan. Tule mukaan!

 

Lue lisää hiilineutraliushankkeesta Seuran sivuilta: https://www.lauttasaari.fi/lauttasaari-kohti-hiilineutraaliutta/

 

Kiinnostuitko? Lisätietoja Lauttasaari-Seuran hallituksen puheenjohtaja Nina Lukkarilta. Jätä viesti alla olevan lomakkeen kautta!