Ikea lisäisi Koivusaaren melua ja saasteita entisestään

Ikean sijoittuminen pienen Koivusaaren alueelle tulisi väistämättä nostamaan alueen jo ennestään suuria liikennemääriä merkittävästi. Vaikka kyseinen Ikean yksikkö olisi luonteeltaan ns. City-Ikea, tulisi suuri osa asiakkaista yhä käyttämään omaa autoa. Lisäksi alueelle tulisi väistämättä myös raskaampaa kalustoa vaativaa tavarankuljetusta. Länsiväylällä kulkee Koivusaaren kohdalla nyt noin 70 000 autoa vuorokaudessa. Määrän on ennustettu kohoavan 78 000:aan 2030-luvulla.

Koska kaupunkiympäristölautakunnan pöydällä on parhaillaan esitys alueen varaamiseksi Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten, Lauttasaari-Seuran kaavoitus, liikenne- ja ympäristötyöryhmä lähestyi lähetti lautakunnan jäsenille kannanoton.

Ryhmän mielestä Koivusaaren suunnittelussa tulisi ehdottomasti välttää kaikkea sellaista rakentamista, mikä merkittävästi lisää alueen liikennekuormaa. Samoin tulisi miettiä, onko Koivusaaren jatkosuunnittelulle ylipäänsä edellytyksiä niin kauan kuin ei tiedetä, säilyykö Länsiväylä moottoritienä vai muuttuuko se mahdollisesti joskus tulevaisuudessa ns. kaupunkibulevardiksi. 

Ikean kaltaisten hankkeiden sijasta kaupungin olisi hyvä pohtia Koivusaaren jatkosuunnittelussa voitaisiinko alueelle sijoittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetuksen isoja yksiköitä. Näitä varten alueella olisi erinomaiset liikenneyhteydet niin Helsingin kuin Espoonkin suunnalta.

Koivusaaren suunnittelua varten tehdyissä taustaselvityksissä on todettu, että liikennemelu muodostaa erittäin suuren ongelman Koivusaaren rakentamisessa. Esimerkiksi pohjoisen täyttöalueen merenranta-asuntojen parvekkeita ei voitaisi sijoittaa meren puolelle meluhaittojen vuoksi. Katajaharjun kannen poistaminen Koivusaaren suunnitelmista osaltaan pahentaa alueen meluhaittoja.

Länsiväylän massiivisen liikenteen päästöt ja katupöly muodostavat samoin vakavan uhkan ihmisten terveydelle. Vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti lapset ja astmaa sairastavat. Hengitysilman pienhiukkaset voivat myös aiheuttaa sydänkohtauksia ja muita sydänoireita jo pitoisuuksina, joita tällä hetkellä pidetään turvallisina. Viisi Euroopan maata kattava tutkimus osoittaa, että edes nykyiset raja-arvot eivät riitä estämään pienhiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja (British Medical Journal 2014).