Jalkakäytävää suunnitellaan Koivusaaren metrolle

Helsingin kaupungin rakennusvirasto selvittää, voisiko Koivusaaren metroaseman ylätasolta Lauttasaarentien ja Katajaharjuntien risteykseen rakentaa jalkakäytävän. Se sijoittuisi Länsiväylän rampin eteläpuolelle meluesteen viereen.

Jalkakäytävä parantaisi jalankulkuyhteyksiä korttelialueiden ja metroaseman välillä. Nyt metroasemalle johtavat kadut Sotkatie ja Telkkäkuja ovat jyrkkiä ja erityisesti liukkailla keleillä vaikeakulkuisia. Rakennusviraston alustavan selvityksen mukaan uusi jalkakäytävä voi täyttää esteettömyyden erikoistason vaatimukset, mikä helpottaisi erityisryhmien mahdollisuuksia metroaseman käyttöön. Alueella tehdään mittauksia lähiviikkojen aikana.

Koivusaaren asemakaavaluonnoksessa on esitetty, että jalkakäytävä sijoitettaisiin Vaskilahdenkadulle, jota pitkin pääsisi metroasemalle. Vaskilahdenkadusta päätetään asemakaavoituksessa.