Jäsenet: Kaavoitukseen vaikuttaminen -Lauttasaari-Seuran tärkein tehtävä

Jäsenet pitävät Lauttasaari-Seuran tärkeimpinä tehtävinä ympäristön suojelua ja kaavoituspäätöksiin vaikuttamista. (Kuva: Katja Pesonen)

Lauttasaari-Seura teki jäsenilleen kyselyn, jossa se kartoitti jäsenten näkemyksiä Seuran toiminnasta ja toiveita tulevaisuudelle. Kysyttäessä tärkeimpiä asioita Seuran toiminnassa nousivat kirkkaasti kärkeen rakentamiseen ja luontoon liittyvät seikat. Jopa 86 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kaavoitukseen liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen siihen liittyviin päätöksiin on tärkeä osa Lauttasaari-Seuran toimintaa. 77 prosenttia vastaajista piti tärkeänä Seuran Lauttasaaren ympäristön suojeluun liittyvää työtä ja 42 prosenttia liikenteen turvallisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvää toimintaa.

Ympäristö ja luonto ovat vuosien saatossa paljastuneet useissa eri kyselyissä ja gallupeissa syiksi, minkä vuoksi Lauttasaareen muutetaan, ja kaavoitus ja rakentaminen ovat lauttasaarelaisten siihen liittyviä ensisijaisia huolia. Lauttasaari-Seuran jäsenkyselyn tulokset ovatkin suoraan linjassa Seuran vuonna 2019 Taloustutkimukselta tilaaman Lauttasaari-barometrin kanssa, jossa 96 prosenttia saarelaisista toivoi, että saaren nykyiset puistot ja viheralueet säilyvät rakentamattomina.

KP