Jättipäiväkoti tulossa Isokaarelle

Lauttasaareen aiotaan rakentaa jättipäiväkoti Isokaarelle. Päiväkotiin on tulossa 225 hoitopaikkaa kahteen kerrokseen. Paikka sijaitsee metsäisellä tontilla Isokaarella, vastapäätä LYK:n rakennusta.

Päiväkotiin suunniteltujen hoitopaikkojen määrä on hieman laskenut alkuperäisestä 250 paikasta. Helsingissä on rakenteilla vain yksi yhtä suuri päiväkoti, Franzenia Torkkelinmäellä. Keskimäärin helsinkiläisissä päiväkodeissa on nykyään 79 lasta.

Isokaaren päiväkodin pinta-ala olisi 2 500 kerrosneliötä, ja se on suunniteltu kahteen kerrokseen. Mikäli rakennuksesta tehtäisiin yksikerroksinen, ei tontille jäisi suositusten mukaista 20 neliön leikkitilaa lasta kohti.

Päiväkotitontin alue on yleiskaavassa määritelty viheralueeksi, joka toimii osana Myllykallion ja Länsiulapanniemen yhdistävää ekologista käytävää. Nykyään alue on luonnontilaista metsää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19. toukokuuta ja päätyi kannattamaan Isokaaren päiväkotia esitetyssä muodossa. Päätöksen jälkeen asemakaava tulee vielä nähtäville 30 päivän ajaksi.

Seuran kanta päiväkotiasiaan

Lauttasaari-Seura on pitänyt Isokaaren päiväkotihanketta sinänsä erittäin tarpeellisena. Seura kuitenkin kritisoi päiväkodin suurta kokoa. Seura esitti, että Isokaaren päiväkodin paikkamäärä puolitettaisiin ja sen lisäksi saarelle rakennettaisiin toinen noin sadan lapsen päiväkoti lähemmäs saaren keskustaa.

Seura ja lähitienoon asukkaat moittivat kannanotoissaan päiväkodin alkuperäisiä liikennejärjestelyjä, joita esityksessä onkin nyt muutettu järkevämmiksi. Myös päiväkodin sijoittelua tontille on muutettu Seuran toivomaan suuntaan.

Seura on huolestunut myös yleiskaavaan merkityn viherkäytävän kaventumisesta.

Seura korosti kannanotossaan, että Lauttasaaren päiväkotien ja koulutilojen sijainti pitäisi suunnitella kokonaisuutena. Nyt aluetta rakennetaan tontti kerrallaan. Kokonaistarkastelu on tehtävä ennen kuin uudessa yleiskaavassa aletaan suunnitella uutta rakentamista saarelle.