Kaavasuunnitelmien aikataulu täsmentyy – päätös Koivusaaresta vasta vaalien jälkeen?

Koivusaarta Vaskilahden venekerhon sataman takana.

TEKSTI Katri Penttinen

Lauttasaarta koskevien tärkeiden kaavasuunnitelmien aikataulu on täsmentynyt.

Läntiselle Lauttasaarelle ei laaditakaan laajoja suunnitteluperiaatteita. Tiimipäällikkö Mikko Reinikainen kaupunkiympäristön toimialalta kertoi, että asemakaavoituksen voimavarat pyritään kohdistamaan asemakaavatöihin. Alueella mahdollisesti käynnistettäviä kaavamuutoksia varten laaditaan riittävän laajaa kokonaisuutta käsittelevä tarkastelu.

Reinikaisen mukaan Vattuniemen keskustan asemakaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden vaihteen tienoilla. Tavoite on, että kaavaehdotus käsitellään ennen kesälomaa ja tarkistettu ehdotus on alkuvuodesta 2022 kaupunkiympäristölautakunnassa.

Koivusaaren asemakaavan tarkistettu ehdotus on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakuntaan ensi vuoden maaliskuussa. Sen valtuustokäsittely menee Reinikaisen mukaan ehkä alkusyksyyn. Se tarkoittaisi, että Koivusaaren asemakaavasta päättäisi uusi valtuusto. Kuntavaalit ovat huhtikuussa.