Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä tapaa kaavoittajat

Kaupungin suunnitelma uudesta koirapuistosta. Samaan tilaa ei mahtuisi kuplaa.

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmän edustajat tapaavat 13.2. saaren kaavoituksesta vastaavia virkamiehiä. Tapaamisen jälkeen työryhmän kokouksessa käydään läpi mm yleiskaava-asiaa ja analysoidaan ryhmän tekemän liikennekyselyn tuloksia.

Ryhmän tammikuun kokouksessa käsiteltiin ryhmän vastuutehtävien jaon lisäksi mm. asukaspalautteiden tilannetta ja valmisteltiin liikennekyselyä. Seura antoi HSL:lle 7.1.2018 lausunnon liikennesuunnitelmasta. Ryhmä on ottanut kantaa myös koirapuistoasiassa.

Myllykallion koirapuisto on poistumassa lähitulevaisuudessa nykyisen puiston naapurustoon tulevien asuinrakennuksien tieltä. Seura on selvittänyt kaupungilta puiston tulevaisuutta. Kaupungilta saadun vastauksen perusteella Myllykallion puistoa korvaamaan olisi tulossa kaksi koira-aitausta. Toinen koira-aitauksista sijoitettaisiin Ruukinlahdenpuistoon ja toinen Lemissaareen.

Seuran haastatteleman Helsingin kaupungin maisema-arkkitehti Anu Lamminpään mukaan Ruukinlahdenpuiston koira-aitauksen rakentamiseen on varauduttu jo tämän vuoden syksystä alkaen, mutta koska Jätkäsaaren kuplahalli on tulossa kyseiseen puistoon ainakin viideksi vuodeksi, ei kaupungin mielestä molemmille toiminnoille ole tilaa. Näin ollen kaupunki on suunnitellut voisiko Lemissaareen tehdä metsäisen koirapuiston alueen toiseksi tai jopa kokonaan korvaamaan Ruukinlahdenpuiston aitauksen.

Lamminpään mukaan Veijarivuoren puiston koira-aitauksen peruskorjaukseen ei tällä hetkellä valitettavasti ole varattu rahaa.

Seuran mielipide

Seuran mielestä Lemissaareen ei koirapuistoa tulisi sijoittaa. Alue on Länsiväylän toisella puolella hyvin vaikeasti saavutettavissa, verrattuna Ruukinlahden puistoon sekä saaren asukasrakenteen sijoittumiseen. Lemissaaren lehtometsän kärsimisestä oltiin myös kaavaryhmässä huolestuneita.

Seuran mielestä Ruukinlahdenpuistoon mahtuisi hyvin sekä kuplahalli että koirapuisto. Nytkin monta vuotta osa kyseistä puistosta on ollut metrotyömaan alla.