Vielä ehtii kertoa mielipiteensä kaavasuunnitelmista

Piratin talo saa lähteä. Uudisrakennus on suunniteltu ympäristön taloihin sopivaksi. (Kuva: Sarc Arkkitehtitoimisto)

Peräti kahdessa kaava-asiassa on viimeiset hetket kertoa mielipiteensä niiden suunnitelmista. Piratin talon tontille osoitteeseen Gyldénintie 2 haetaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi nykyisen talon purun ja sen tilalle uuden asuintalon rakentamisen. Mielipiteensä voi asiasta kertoa 19. helmikuuta kello 16 mennessä.

Pohjoiskaari 34-38:ssa on käynnissä asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kotkavuoren pohjoisrinteessä sijaitsevalla tontilla on kaksi rakennusta, jotka Helsingin kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Asemakaavan muutoksessa päärakennuksen länsipuolelle on suunniteltu rakennettavan 4-kerroksinen uudisosa asuinkäyttöön. Tontilla sijaitseva toinen rakennus pääosin purettaisiin, ja sen tilalle rakennettaisiin 4- ja 5-kerroksinen asuinrakennus. Asianosaisten mielipiteitä otetaan vastaan 26. helmikuuta saakka.

Mielipiteet jätetään esimerkiksi sähköpostitse helsinki.kirjaamo @ hel.fi.

Lue lisää kaavoista:

Gyldénintie 2

Pohjoiskaari 34-38