Kaivoreplika saapui viimein Maamonlahteen

Kaivo uusvanhoissa vaatteissaan.

Huoli Maamonlahden suojellusta, huvila-aikaisesta kaivosta on ohi. Jo vuosia sitten lahonneen kaivoverhoilun kunnostamista olivat vaatineet niin alueen asukkaat, Lauttasaari-Seura kuin Lauttasaari-lehtikin.

Viime keväänä alkoi tapahtua.

Ensin kaupunki vei mukanaan kaivon verhoilun selvittääkseen voidaanko se kunnostaa, vai tuleeko verhoilu korvata replikalla. Kesän ajaksi avoin kaivo, johon vesi yhä nousi, aidattiin. Loppusyksyllä monttu täytettiin kivenlohkareilla. 29. marraskuuta pala huvila-ajan näköishistoriaa asennettiin paikalleen.

Kaivon “mökin” harja taitaa kurottaa aiempaa korkeammalle. Miksi puistovastaava Päivi Apajalahti?

“Alkuperäinen kaivo sijaitsi painanteessa, nyt maaperää on hieman nostettu lahoamisen estämiseksi. Verhoilun alla on betonikansi, joka peittää myös kaivon suuaukon.”

Verhoilusta vastasi Helsingin kaupungin oman yksikön Staran puutyöverstas.

PS