Kannanotot huomioon Länsiulapanniemen rantareitin suunnittelussa

Rantareitistä saatiin runsaasti kommentteja. Kaupunkiympäristötoimialan mukaan kommentit koskivat erityisesti polun leveyttä.

Lauttasaari-Seura vaati kommenteissaan, että Länsiulapanniemen rantareittiin tulee ottaa herkkä ote.

Suunniteltu reitistö muuttaa kovasti Länsiulapanniemeä Lauttasaaren metsiköt. Nyt kohteen luonnonvaraiset rannat tarjoavat ainutlaatuisen kokemuksen vapaasta, luonnonmukaisesta liikkumisesta. On toivottavaa, ettei tätä verratonta saaristomaisemaa muuteta rakennetuksi ympäristöksi rantaraitin raskaalla käsittelyllä, vaan reitti tehdään mahdollisimman kevyenä ja  herkkää luontoa ja arvokohteita ei vaurioiteta.

Reitin tulisi olla kapeampi, pintamateriaalin luonnonmukaisempaa materiaalia ja ehdottomasti kieltää siellä pyöräily. Hyvää on, että avokallioille ei rakenneta, reittiä ei valaista eikä siellä ole talvikunnossapitoa.

Lue Seuran kannanotto kokonaisuudessaan tästä