Kansallisen kaupunkipuiston jatko selvinnee kesäkuussa – saavatko saaren viheralueet arvoisensa tittelin?

Länsiulapanniemen rantakalliot. (Kuva: Katja Pesonen)

TEKSTI Katri Penttinen

Kansallisen kaupunkipuiston työryhmän raporttiluonnos on valmistunut. Hankkeen ohjausryhmä ottaa kantaa raporttiin kokouksessaan 14. toukokuuta.

Työryhmä valmisteli puistoa useissa asiantuntijatyöpajoissa ja teki karttakyselyn puistoon haluttavista alueista. Vaikutuksia selvitettiin myös verkkokeskustelulla ja nettikyselyllä. Puistosta saatiin kolme ehdotusta. Laajin on kansalaisliikkeen edustajien ehdottama alue, suppein työtä ohjanneen ohjausryhmän ehdotus merellisestä puistosta. Lauttasaaren eteläkärjessä oleva kansanpuisto on mukana kaikissa vaihtoehdoissa. Etenemistä tarkasteltiin myös niin sanottuna 0-vaihtoehtona, jossa puistoa ei perustettaisi, vaan kaupunki turvaisi arvokohteet muutoin kaavoituksella.

Työryhmässä ei syntynyt yhteistä jatkovalmisteluun vietävää vaihtoehtoa. Siksi asia on menossa puistohankkeen ohjausryhmästä kaupungin johtoryhmän kokoukseen kesäkuussa, jolloin pormestaristo ja toimialajohtajat päättävät, miten puiston perustamisselvitystä jatketaan.

Kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkiluonnon, puistojen, virkistysalueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen sekä maisemakulttuurin kannalta tärkeiden alueiden muodostama kokonaisuus. Kansalaisliikkeen päämääränä on laaja etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen urbaani puisto.

Lue edellinen aihetta käsittelevä juttu: Saaristolaishenki kartalle.