Kansallisesta kaupunkipuistosta perusselvitys

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2017 hyväksyä yksimielisesti Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -valtuustoaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut 54 valtuutettua.

Valtuusto edellyttää ponnessaan, että puiston perustamisselvitys käynnistetään tämän vuoden aikana. Toisessa ponnessa esitetääm, että kaupunkilaisille järjestetään kysely siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voidaan perustaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkialueelle. Päätöksen puistosta tekee ympäristöministeriö kaupungin ehdotuksen ja valmistelun pohjalta.

Helsingin nykyisessä kaavassa on Helsinki-puisto. Sitä esitetään uudessa yleiskaavassakin, mutta siinä Helsinki-puistomerkintä on vain teemakartassa eikä siksi sido muita päätöksiä. Yleiskaavan 2016 Helsinki -puisto on suppeampi kuin kaavassa 2002 eikä enää sisällä Lauttasaaren eteläosaa ja sen edustan merialuetta.

Kansallinen kaupunkipuisto saattaisi toteutuessaan turvata eteläisen Lauttasaaren luonnontilaisten rantojen säilymisen paremmin kuin Helsinki-puisto. Siksi Lauttasaari-Seurakin kannattanut kaupunginosayhdistysten puistoa. Valtuustoaloitteen käsittelyn aikana seuran kaava-, liikenne- ja ympäristöryhmä esitti kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että se pitää kansallisen kaupunkipuiston selvittämistä perusteltuna.