Kaupungille vesilupa hehtaarin merentäyttöihin Lohiapajanlahdella

Lohiapajanlahden rantamuurien peruskorjaus olisi alkamassa jo ensi toukokuussa.

Aluehallintovirasto on antanut Helsingin kaupungille vesiluvan Lohiapajanlahden ruoppauksille ja täytöille.

Merialueen täyttäminen sekä rantarakenteiden rakentaminen ja kunnostus ovat osa Lohiapajanlahden kaava-alueen esirakentamista. Lohiapajanlahden asemakaava tuli lainvoimaiseksi joulukuussa 2018. Meritäyttö liittyy kaava-alueen eteläosan toteuttamiseen. Kaava-alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue, joka sijoittuu osin nykyiselle venesatama-altaan merialueelle. Maa-aluetta laajennetaan merelle päin ja rantaan rakennetaan yleiselle jalankululle, pyöräilylle, huoltoajolle ja pelastusajoneuvoille varattu reitti.

Meritäytön lisäksi alueella toteutetaan nykyisten rantarakenteiden kunnostamista sekä uusia rantarakenteita.

Vesialuetta muutetaan maa-alueeksi kaikkiaan noin hehtaari. Tarvittavan täyttö- massamäärän arvioidaan olevan noin 52 000 kuutiota.

Muutoksenhaku Aluehallintoviraston päätökseen päättyy 19.1.2024.

PS