Kaupungin sormiharjoituksista suunnitelmia – Länsiväylän osayleiskaavahanke tuli julkiseksi

Kuva-aineistoa kaupungin sormiharjoituksista, joissa massoitusta on tehty paljon mereen. Sormiharjoitukset liittyvät Länsiväylän ja Salmisaaren alueen osayleiskaavan suunnitteluun, joka on alkamassa ensi vuonna. (Kuva: Helsingin kaupunki)

TEKSTI Katri Penttinen

Länsiväylän varteen rakentamista koskevat sormiharjoitukset, joista uutisoitiin Lauttasaari-lehdessä maaliskuussa, ovat toteutumassa. Helsingin ensi vuoden talousarvioehdotuksessa todetaan, että Länsiväylän alueelle laaditaan osayleiskaava. Sormiharjoituksissa pohjoiseen Lauttasaareen, Länsiväylän varteen, sijoitettiin asuntoja vähintään 5 000 asukkaalle.

Vuonna 2018 lainvoimaiseksi tulleessa yleiskaavassa Länsiväylän bulevardisointi kumoutui valitusten takia. Nyt uuden osayleiskaavan laatimista ja yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämistä perustellaan keinona toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita ja turvata kestävää kasvua.

Talousarvioaineistosta ilmenee, että Helsinki on huolissaan, ettei asuntotonttien luovutusmäärälle asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Vuonna 2023 tavoitteena on rakentaa 8 000 asuntoa, 1 000 asuntoa enemmän kuin aiemmin. Se lisää painetta suunnata rakentamishankkeet kaupungin omistamille maille. Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista erityisesti aseman seutujen, Raide-Jokerin ja metroasemien läheisyydessä

Tieto uuden osayleiskaavan laatimisesta herättää kysymyksen, mitä Koivusaaren rakentamiselle on tapahtumassa. Kaupunkiympäristötoimialan budjettiesityksessä todetaan, että Länsiväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadintaan varaudutaan suunnitelmakaudella ja mahdollisen hankkeen toteutuksen käynnistymiseen vuodesta 2023 eteenpäin. Investointisuunnitelmassa Länsiväylä/Koivusaaren eritasoliittymälle on varattu 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja yhteensä 10 miljoonaa euroa vuosille 2023–24.

Koivusaaren ruoppausten ja täyttöjen aloitukseen varaudutaan vuodelle 2023 uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen määrärahalla, mutta näille töille ei ole tarkkaa varausta kaupunkiympäristötoimialan budjetissa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022–2024 on vasta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Asia jäi pöydälle 13. syyskuuta.

ARTIKKELIN KUVATEKSTIÄ KORJATTU (17.50) Lisätty maininta osayleiskaavasta.