Kaupungin tehtävä melumallinnus Koivusaaressa

Karttakuva osoittaa nykyisen Koivusaaren, ruoppausalan meressä (punaisella) ja kierrätyskentän (mustalla).

TEKSTI Katri Penttinen

Lupapäätökset Koivusaaren vesialueen ruoppauksesta, meritäytöistä ja kierrätyskentästä annetaan vasta loppukeväällä. Antamisaika on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta muun muassa sen takia, että Helsinki on pyytänyt lisäaikaa vastineensa antamiselle helmikuun loppuun saakka. Lupapäätöksen antaa valtion lupaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Helsinki joutui täydentämään lupahakemustaan ja tekemään melumallinnuksen sekä uusia sedimenttitutkimuksia. Asianosaisten huomautuksiin annetuista vastineista ilmenee, että kaupunki on pienentänyt kierrätyskenttää koskevia suunnitelmiaan.

Lupaviranomainen kertoi Lauttasaari-Seuran kaavaryhmälle, että alueelle on tehty kierrätyskenttää koskeva tarkastuskäynti joulukuussa. Käynnille ei kuitenkaan kutsuttu asianosaisia. Helsinki on myös ilmoittanut, että kenttää ei ehkä tarvitse ottaa lainkaan käyttöön.

Myös Koivusaaren asemakaavan käsittelyn aikataulu on täsmentynyt.  Tiimipäällikkö Mikko Reinikaisen mukaan tavoitteena tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakuntaan 28. huhtikuuta.