Kaupunkipuiston vaikutuksia selvitetään yhä – Ryssänkärki osana puistoa suunnitelmissa

Kansallisen kaupunkipuston alustavassa "laajassa rajauksessa" Lauttasaaren eteläkärki kuuluu Helsingin edustan merimaisemaan.

Helsinki on valmistellut kansallisen kaupunkipuiston perustamista jo parin vuoden ajan. Kaupungin johtoryhmä päätti täydentää selvitystä taloudellisten vaikutusten arvioinnilla. Uusi käsittely puiston kohtalosta on mahdollisesti marraskuussa, kun konsulttityö on valmis. Työtä ohjaa kaupunkiympäristötoimialan virkamiehistä koostuva ohjausryhmä. Lauttasaaresta Katri Penttinen osallistuu ohjausryhmän kokouksiin kansalaisliikkeen edustajana.

Esiselvityksen alustavaan luonnokseen voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Viime vaiheessa selvitystyö on pelkistynyt kysymykseen, miten arvokkaat luonto- ja kulttuurihistorialliset alueet voidaan parhaiten turvata tuleville sukupolville. Esiselvityksessä tutkittiin alustavia tarkastelualuerajauksia laajuuden mukaan: laaja alue, Keskuspuiston ja Helsinki-puiston alue ja Merellinen alue.

Virallisen puiston rinnalle vaihtoehtoiseksi toteuttamistavaksi tuli Nyky+ ilman ympäristöministeriön päätöstä. Siinä panostettaisiin virkistys- ja viheralueverkostoon ja saataisiin koko kaupungin alueelle ulottuva laaja kaupunkipuisto. Jotta viher- ja virkistysalueiden ja kulttuuriympäristöjen vetovoima turvattaisiin, kaupunki lupaisi riittävät resurssit ja kehittäisi oman toimintavan, jolla vahvistettaisiin asukkaiden osallistumista.

Kaikkiin virallisiin puistorajauksiin kuuluisi Ryssänkärjen viher- ja virkistysalue ja se säilyisi näin mahdollisilta tulevilta kaavamuutoksilta. Lauttasaari-Seuran kaavaryhmän puheenjohtaja Katri Penttisen mielestä Nyky+  -vaihtoehdossa myönteistä on sen laajuus, mikäli kaupunki todella myöntää lisäresurssit ja kehittää osallisuusmenettelyä. Tämän vaihtoehdon juridinen vaikutus virkistysalueen turvaamiseksi on kuitenkin epäselvä.

PS