Kerro mielipiteesi: Helsingin yliopisto tutkii helsinkiläisten asenteita viheralueiden suunnittelusta

Koivusaaren hiilinielu kukassa. (Kuva: Katja Pesonen)

Jos nurmikoiden sijaan suositaan niittyjä, joutomaiden annetaan metsittyä, tai kaupunkirakennetta tiivistetään viheralueiden kustannuksella, keiden tapoja käyttää ja arvottaa kaupunkiympäristöä näillä päätöksillä edistetään? Tätä tutkitaan nyt Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä toimivassa CO-Carbon-hankkeessa, jossa on avattu aiheesta kysely helsinkiläisille ikään katsomatta.

Kyselyn lähtökohtana on, että vaikka useat suuret kaupungit, kuten Helsinki, Tampere ja Turku, mainitsevat hiilinielut tärkeänä keinona päästöjen leikkaamiseen, hiilensidontaan kohdistuvat asenteet ja oikeudenmukaisuuskysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

“Mitä enemmän Helsinki tiivistyy ja mitä suuremmaksi sen väestö kasvaa, sitä tärkeämpiä viheralueista tulee kaupunkilaisten eri tarpeille. Voimme suunnittelun ja viherrakentamisen keinoin luoda viheralueita, jotka ovat entistä otollisempia hiilensidonnalle. Samalla käyttäjien arvot, toiveet ja odotukset on otettava huomioon”, toteaa kyselytutkimuksen toteutuksessa mukana oleva tutkijatohtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta.

Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja kaupungin viheralueiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon sekä tieteellisen tutkimuksen keinoin että olemalla vuorovaikutuksessa yhdessä asukkaiden, kaupunkien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kysely on avoinna lokakuun puoliväliin asti. Kyselyyn pääsee tästä linkistä.

KP