Kerro millainen on unelmiesi Katujuhla

Millainen olisi sinun unelmiesi Katujuhla? Vastaa kyselyyn! (Kuva: Katja Pesonen)

Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon neljännen vuoden opiskelijat Paula Ikonen ja Marika Heiskanen tekevät opinnäytetyötä Kulta ry:lle aiheena kulttuurialan tulevaisuusajattelu. He haastavat nyt kaikki lauttasaarelaiset osallistumaan Katujuhlan tulevaisuuden ja alueen kulttuuritarjonnan visiointiin.

Ikonen ja Heiskanen tekevät tutkimusta lauttasaarelaisten ideoista, unelmista ja visioista koskien tulevaisuuden Katujuhlia. Kyselyllä kerätään tietoa niistä haaveista, jotka tekisivät Katujuhlasta eri ihmisryhmille läheisen ja kutsuvan. Ideat voivat olla kuinka utopistisia tai arkisia tahansa, tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuskuvia unelmien Katujuhlasta pitkälle tuleville vuosikymmenille saakka.

Tutkimus liittyy kulttuurialan edunvalvontajärjestö Kulta ry:n tilaamaan opinnäytetyöhön elämyksellisen ennakoinnin menetelmän soveltamisesta kulttuurialan tulevaisuustyöhön. Tarkoituksena on selvittää, mitä tapahtuisi käytännössä, jos kulttuurialan rahoitus ja resurssit paranisivat. Kuinka se voidaan osoittaa päättäjille? Minkälaista kulttuuria, millaisia elämyksiä ihmiset haluavat? Mitä he tarvitsevat? Menetelmän tuloksena lauttasaarelaisilta kerätyistä visioista tehdään elämyksellinen tuotos, tässä tapauksessa laulu ja video, joka julkaistaan pääsiäisen tienoilla. Videosta voi jättää palautetta samoihin kyselykanaviin, ja tulokset kootaan opinnäytetyön loppuraporttiin.

Lähtökohtana kyselyssä ovat visiot pitkälle tulevaisuuteen tästä vuodesta aina kymmenien vuosien päähän. Mitä yhteisöllinen katujuhla voisi merkitä paikallisille, ja antaa ihmisille, jos resursseista ja arjen realiteeteista ei tarvitsisi välittää? Mikä vaikutus aktiivisella ja mielekkäällä kulttuuritapahtumalla on alueen ihmisten hyvinvointiin?

Alla olevan QR-koodin kautta pääsee vastaamaan kyselyyn. Omat ideansa voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen tulevaisuuden.katujuhlat@gmail.com tai paperiversiona Lauttasaari-Seuran postilaatikkoon Punaisen Huvilan piharakennuksessa, osoite Kauppaneuvoksentie 18. Vastausaikaa on kaksi viikkoa, 3. maaliskuuta saakka.

Skannaamalla QR-koodin pääsee vastaamaan kyselyyn. Kysely avautuu myös tästä linkistä.