Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus lautakunnassa

Robotti ottaa vastaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. (Kuva: Katri Penttinen)

Lauttasaaren terveysasema kohtalo kytkeytyy sosiaali- ja terveyslautakunnassa olevaan asiaan. Lautakunta antaa lausunnon keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta, joka mahdollistaa Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen paikalle rakennettavasta uudisrakennuksesta.

Asia jäi 18.12.2018 pöydälle ja lausuntoa käsitellään uudestaan tammkuussa 2019.

Ehdotuksen mukaan keskustan alueella tarvitaan monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lauttasaari-Seuran SOTE-työryhmä toteaa, että hankesuunnitelma mennee tammikuussa kaupunginhallitukseen ja hanke on etenemässä vuonna 2014 tehdyn päätöksen perusteella. Keskustan terveys-ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaisi asiakirjojen mukaan 2020. Aikaisempien asiakirjojen mukaan tämä tarkoittaa Lauttasaaren terveysaseman lakkauttamista. Uuden keskuksen tarvesuunnitelman mukaan Kamppiin voisi laskennallisesti sijoittua 3-4 terveysaseman palvelut ja Lauttasaari on yksi kuudesta tarkastelussa olevasta.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa totesi Lauttasaari-Seuralle, että ei ole tehty tehty päätöksiä, mitkä terveysasemat tullaan lakkauttamaan, jos hankesuunnitelma hyväksytään.  “Mielestäni on selvää, ettei tässä yhteydessä vielä päätetä lakkautettavista toimipisteistä, koska hallituksen ajaman sote-uudistuksen kohtalo on vielä täysin auki eikä tässä vaiheessa voida tehdä sitovia linjauksia näin monen vuoden päähän muutenkaan. Tämähän edellyttää myös kaavamuutosta.”  

Lautakunnan aineistot https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Sote_2018-12-18_Sotelk_23_El