KHO: Lauttasaari-Seura ei asianosainen sillan katusuunnitelmapäätöksessä

Lauttasaaren sillalta poistuu peruskorjauksen jälkeen yksi kaista.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan Lauttasaari-Seura ei ole asianosainen Lauttasaaren siltaa koskeneessa katusuunnitelmapäätöksessä, jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Seuralle valituslupaa asiassa. Päätös tarkoittaa, että Seura ei voi oikeusteitse vaikuttaa Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan. KHO viittaa ratkaisussaan maankäyttö- ja rakennuslakiin (190 §) ja hallintolainkäyttölakiin (13§).

Lauttasaaren sillan peruskorjauksen yhteydessä poistuu yksi ajokaista keskustan suuntaan. Sillan liikennejärjestelyt ovat valmiit ensi vuoden lopulla.

PS