Kierrätyskentästä valitus hallinto-oikeuteen

Koivusaaren kierrätyskentän käsittelyssä ei noudatettu lainmukaista kuulemismenettelyä, Lauttasaari-Seura katsoo. (Kuva: Katja Pesonen)

Lauttasaari-Seura valitti hallinto-oikeuteen Koivusaaren kierrätyskentän ympäristöluvasta. Vaikka kentän koko ja käsiteltävien massojen määrä pieneni alkuperäisestä, Seuran mielestä luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

Kenttä sijoittuisi aivan asuinalueen viereen, ja siitä syntyisi kohtuutonta haittaa nykyisille asukkaille ja toiminnoille sekä viereisten alueiden virkistyskäytölle. Lupa on Seuran mielestä hylättävä senkin takia, että asian käsittelyssä ei ole noudatettu lainmukaista kuulemismenettelyä.

Seura katsoo, että meluhaittaa ei voi tarkastella ainoastaan keskiäänitason perusteella, kuten lupaviranomainen on tehnyt. Vertailu Länsiväylän liikenteen aiheuttamaan haitalliseen melutasoon ei ole hyväksyttävää, koska Länsiväylänkin melua tulisi saada vähäisemmäksi. Mikäli hallinto-oikeus ei kumoa lupaa, Seura vaati, että melulle on asetettava ylin sallittu raja.

Seuran mielestä toiminta saa alkaa vasta, kun asemakaavan lisäksi meritäyttöjä koskeva vesilupa on saanut lainvoiman. Päätöksessä tulisi myös vaatia, että raja-arvojen ylittyessä tai muutoin lupamääräyksiä rikottaessa toiminta tulee keskeyttää.

Katri Penttinen