Kehittämishanke Vattuniemen veneily-yrittäjiltä

Kehittämisvarausalueen sijainti ilmakuvassa. Kuva: Helsingin kaupunki.

TEKSTI Katri Penttinen

Veneentekijäntiellä toimivat veneilyalan yrittäjät hakevat kehittämisvarausta Lauttasaaren itärannalle sijaitseville tonteille. Hanke on nimetty Salakuljettajanrannaksi. Alueelle on suunnitteilla veneilyyn, retkeilyyn ja vapaa-aikaan liittyvää yritystoimintaa sekä asumista.

Veneentekijäntiellä on tällä hetkellä veneilyyn liittyviä liike- ja huoltorakennuksia sekä varastoja. Varauksenhakijan ja kaupungin tavoitteena on mahdollistaa veneilyyn, retkeilyyn ja vapaa-aikaan liittyvän yritystoiminnan jatkuminen rantakorttelissa.

Tähtäimessä on toiminnoiltaan monipuolinen ja elävä hybridikortteli, jossa voisi asumisen lisäksi olla esimerkiksi päiväkoti, hotelli, toimitiloja ja merelliseen vapaa-ajan viettoon ja harrastamiseen liittyviä tiloja kuten ravintoloita ja kahviloita. Korttelialueella asumisen osuus voi olla enintään 35 prosenttia rakentamisen koko kerrosalasta.

Alueen suunnitteluratkaisussa rakentaminen olisi kaksitasoista.  Veneentekijäntien tasoon asemoidun kansirakenteen alle on suunnitteilla veneily-, ravintola-, myymälä- ja esittelytiloja, joiden alapuolelle tulisi pysäköintitilaa. Kansirakenteen yläpuolelle suunnitellaan osittain veneilyklusteriin sisältyvää työ-, palvelu-, myynti- ja kokoustilaa sekä muuta toimitilaa ja asumista.

Hankkeeseen rantaan tulisi rantapromenadi, joka olisi kaikille avointa tilaa.

Alueella on sijainnut veneilytoimintaan liittyvää yritystoimintaa jo 1960-luvulta lähtien. Nykyisillä veneilyalan yrittäjillä on tiivistä yhteistyötä myös naapurissa toimivan pursiseuran, Helsingfors Segelklubb:n kanssa. Suunniteltu veneilyalan klusteri tukee myös pursiseuran toimintaa.

Ideaa voi kommentoida 24.11.2022 mennessä täällä.