Kirjastotontin tilojen huomioiminen kaavasuunnittelussa

Seuran mielipide kirjastotontin kaavamuutokseen liittyen

Lauttasaari-Seuran mielestä uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen on saaren asukasmäärän kasvaessa ensiarvoisen tärkeätä ja siksi kirjaston tontin asemakaavan muuttaminen on perusteltua. Asemakaavaa suunniteltaessa Seuran mielestä tulee ehdottomasti ottaa huomioon alueen eheä kaupunkikuva ja säilyttää Tallbergin Puistotien ja Pajalahden puistoalueen yhtenäisyys, joilla on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys.

Seuran mielipide kirjastotontin kaavamuutuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.