21. Tallbergin puistotie

Puurivein reunustettu Esplanaden, sittemmin Puistokatu-Esplanaden on Lauttasaaren asemakaavan keskeinen elementti. Tämän puistokadun nimi on vuodesta 1951 ollut Julius Tallbergin muistoksi Tallbergin puistotie. Katua reunustavien vanhojen puurivien erikoisuus on, että puista joka toinen on koivu ja joka toinen tammi. Perustelua erikoiseen puulajivalintaan ei tiedetä, mutta yksi syy saattaa olla ajatus, että lyhytikäisempien koivujen ränsistyttyä ne voitaisiin poistaa, jolloin tammille tulisi lisää kasvutilaa.

Ensimmäisen asemakaavasuunnitelman Lauttasaaren yhdyskunnalle laativat kauppaneuvos Julius Tallbergin toimeksiannosta hänen poikansa ja yhtiötoverinsa Gunnar Tallberg ja Helsingin kaupungin asemakaava-arkkitehti Birger Brunila vuonna 1913. Saaren katuverkko perustuu suurelta osin tähän suunnitelmaan.