7. Litorina-meren ranta

Myllykallion rinteillä on ainakin kahdessa kohtaa havaittu ns. pirunpeltoa eli muinaisrantaa. Pirunpelto on alue, jonka maa-ainekseksi on lajittunut isoja kiviä. Myllykallion jääkauden jälkeiset ja Litorinameren aikaiset rantakivet ovat n. 7000 vuotta vanhoja. Myös Kotkavuorella (”syntyi” n. 4000 vuotta sitten) on havaittu tuon ajan rantakiviä. Litorinameri oli jonkin verran nykyistä Itämerta laajempi ja suolaisempi, ilmasto oli pari astetta lämpimämpi kuin nykyään. Lehtipuita oli nykyistä enemmän.