Koivusaaren asemakaava jäi pöydälle

Koivusaari nyt. Suunnittelualue punaisella. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Keskustelu Koivusaaren asemakaavasta on ollut ennätysmäisen vilkasta Lauttasaaren sosiaalisessa mediassa. Puheenvuoroja on käytetty satoja. Niiden perusteella Koivusaaren kaavaa vastustetaan selvästi enemmän kuin sitä kannatetaan.

Ihmetystä on aiheuttanut muun muassa se, että asemakaavaselostuksessa ei mainita lainkaan Koivusaaren rakentamisen lähtökohtaa: reilun kymmenen hehtaarin Koivusaari kasvatetaan ruoppauksin ja sen jälkeisin meritäytöin yli 30 hehtaariin.

Tarkistettu asemakaava oli ensimmäisen kerran kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla viime  tiistaina. Kaava jäi kuitenkin pöydälle, seuraavan kerran sitä käsitellään lautakunnassa 4. toukokuuta.

Lautakunnan jälkeen kaava kiertää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lauttasaari-Seura on vaatinut muistutuksessaan ja kirjelmässään kaavan palauttamista valmisteluun. Seuran mukaan kaava on ylimitoitettu ja maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Lauttasaarelaisista 88  prosenttia (Taloustutkimus, 2019) vastustaa meren täyttämistä asuinrakentamiseen.

 

PS