Koivusaaren asemakaavaluonnos yli kuntavaalien lautakunnassa

Kaupunkisuunnittelu lautakunta jätti Koivusaaren asemakaavaluonnoksen pöydälle yli vaalien kokoomuksen ehdotuksesta. Vihreät olisivat olleet halukkaita palauttamaan kaavan uuteen valmisteluun, jotta liikenneratkaisusta olisi saatu parempi eikä ramppia olisi tehty vain moottoritien ehdoilla. Käytännössä lautakunnan päätös tarkoittaa ajan peluuta yli vaalien, sillä asia on tulossa uudestaan käsittelyyn 25.4.Pöydällä olon aikan kaupunkisuunnitteluvirasto käy moottoritietä koskevia neuvotteluja ELY:n kanssa.
Lautakunta käsitteli Koivusaaren asemakaavaluonnosta 28.2., vaikka aluetta koskeva osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Nopeaa etemistä halutaan, jotta Koivusaaren metroasemalle saataisiin käyttäjiä välittämättä siitä, että Länsiväylästä on yleiskaavassa täysin erilainen suunnitelma kuin osayleiskaavassa.
Asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja. Helsingille kohdistuvat toteuttamiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa. Länsiväylään liittyvien kustannusten osalta kustannusjakoperusteet täsmentyvät myöhemmin. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 550 €/k-m². Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 200–220 miljoonaa euroa.
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen merellinen asuin- ja työpaikka-alue, jossa  meri ja veneily säilyisivät olennaisena osana. Ristiriittaakin on sillä, kaupunginmuseon mielestä Koivusaaren rakentaminen muuttaan merkittävällä tavalla Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa satama-, vesi- ja viheralueesta tiiviisti rakennetuksi kaupunkiympäristöksi.
Lauttasaari-Seura on esittänyt, että Koivusaaren suunnittelu tulisi keskeyttää siihen saakka kunnes Länsiväylän ratkaisu on päätetty lopullisesti. Seuran mielestä valtavat merentäytöt pilaavat luontoa ja hävittävät merelliset näkymätLiikenneratkaisuehdotus ohjaisi Lauttasaaren liikenteen Länsiväylälle kulkemaan Koivusaaren läpi ja sumputtaisi Lauttasaaren liikennettä, kun Katajaharjun ramppi poistettaisiin.
Koivusaaren asemakaavaluonnokseen voit tutustua tästä Koivusaari_asemakaavaluonnos.pdf 

Kiinnostuneet voivat osallistua kaavaluonnokseen Helsingin oheiden mukaan seuraavasti: 

Suunnitteluratkaisut esitetään kaavaluonnoksessa, joka on esillä mielipiteitä varten kaupungintalolla, info- ja näyttelytila Laiturilla, verkkosivuilla ja usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa. Tällöin kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään yleisötilaisuus ja/tai kaavanäyttely tms.

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.