Koivusaaren kierrätyskentän ympäristölupa edelleen auki – katso kentän uusi rajaus

Kierrätyskentän rajaus violetilla, vanha rajaus sinisellä.

TEKSTI Katri Penttinen

Helsingin Koivusaareen suunnitteleman kierrätyskentän tulevaisuus on edelleen ratkaisematta. Helsinki haki jo kolme vuotta sitten ympäristölupaa maa-aineksen ja purkumateriaalin käsittelyyn. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöylitarkastaja Anu Ahvenaisen mukaan kierrätyskenttää koskeva päätös annetaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Ympäristölupahakemuksesta annettujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaupunki muutti syyskuussa 2019 alkuperäistä lupahakemustaan. Kierrätyskentän pinta-ala olisi laajimmillaan noin 1 hehtaari, alkuperäisen 1,6 hehtaarin sijaista. Hakemuksen muutoksen jälkeen alueella ei käsiteltäisi eikä välivarastoitaisi pilaantunutta ja jätteellistä maata. Myös purkubetonin murskauksesta ja pulveroinnista luovuttaisiin. Alueella käsiteltäisiin vain Koivusaaren alueella muodostuvia massoja, kuten ruoppausalueelta tulevia sedimenttejä. Koko alueen enimmäisvarastointikapasiteetti kerralla varastoituna olisi noin 45 000 kuutiota, alkujaan 70 000 kuutiota.

Kaupungin tekemistä muutoksista huolimatta Lauttasaari-Seura vastusti luvan myöntämistä kierrätyskentälle.