Koivusaaren lupa-asioihin vaikuttaminen

Lauttasaari-Seuran muistutus Koivusaaren lupa-asioihin liittyen

Lauttasaari-Seura vaatii muistutuksessaan, että Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen hylkää välittömästi Helsingin hakemuksen Koivusaareen suunnittelulle massojen käsittely- ja varastointialueelle. Suunniteltu toiminta on voimassa olevan asemakaavan vastaista ja luvan myöntämiselle on siten ehdoton este.

Seuran mielestä lupahakemusten mukaisten toimintojen haitat ovat erittäin laajoja ja pitkävaikutteisia, osin jopa peruttamattomia. Siksi vaikutuksia tulee selvittää vielä lisää, mikäli lupia kuitenkin harkittaisiin.

Seura katsoo, että Koivusaaren edustan merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen vaativat YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin eikä toimintaa saa aloittaa ennen kuin alueella on lainvoimainen uuden asuinalueen mahdollistava asemakaava.

Kuvassa ruoppausalue on punaisella ja kierrätyskentän alue mustalla.

Seura jätti 9.4.2019 Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle muistutukset Koivusaaren ns kierrätyskentän ympäristölupahakemuksesta ja Koivusaaren edustan ruoppausta ja merentäyttö koskevista vesi-ja ympäristölupahakemuksista.

Lauttasaarelaiset ovat kysyneet, voivatko he olla mukana seuran muistutuksessa. Asukkaiden nimiä muistuksiin ei otettu, mutta kaikki jotka haluavat, voivat hyödyntää Seuran muistutuksia lähettämällä oman muistuksen tai mielipiteen osoitteeseen ymparistoluvat.etela@avi.fi ja todeta siinä, että he yhtyvät Lauttasaari-Seuran muistutuksiin.
Seuran muistukset ovat luettavissa tästä: