Koivusaaresta tehtiin valitus

Lauttasaari-Seura on tehnyt kunnallisvalituksen Koivusaaaren osayleiskaavasta. Kaavan valmistelussa Koivusaaren läpi kulkevaa Länsiväylää ja sen vaikutuksia on tarkasteltu moottoritienä. Kaavaselostuksessa todetaan, että Länsiväylä on jatkossakin moottoritie ja nopeusrajoitus säilyy ennallaan 80 kilometrinä tunnissa. Kaavassa on varauduttu 3 + 3 kaistaan sekä moottoritien edellyttämiin eritasoliittymiin.