Koivusaaren suunnitelmat läpi kaupunginhallituksesta – pieni korjaus kyytiin

Kaupunki suunnittelee  27 hehtaarin ruoppauksia Koivusaaressa. Meritöiden kestoksi on arvioitu kuusi vuotta. Kuvituskuva.

TEKSTI Pete Suhonen

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Koivusaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen pienin korjauksin maanantaina. Koivusaaren suunnitelmien palauttamista uuteen valmisteluun ehdotti Marcus Rantala (r.).

”Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että kaava-alueen kokonaisrakennusvolyymi pienenee ja siten meritäyttöjen tarve vähenee sekä ranta-alueet suunnitellaan luonnonmukaisemmin huomioiden urbaani saavutettavuus”, palautusehdotus kuului.

Rantalan ehdotus ei kuitenkaan saanut lainkaan tukea 15-jäsenisessä kaupunginhallituksessa.

Osaksi päätöstä sen sijaan hyväksyttiin Reetta Vanhasen (vihr.) ympäristövaikutusten minimointia edellyttävä vastaehdotus.

“Kaupunginhallitus toteaa, että rakentamisprosessin aikana ja erityisesti merentäyttöjä tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita kielteisten ympäristövaikutusten minimointiin ja esimerkiksi maisemoinnilla rakennettava ranta-alueista mahdollisimman viihtyisiä”, ehdotuksessa todetaan.

Koivusaaren suunnitelmat siirtyvät seuraavaksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

.