Kuntalaisaloite kerää nimiä Helsingin luonnon suojelemiseksi

Kuntalaisaloitteessa vaaditaan Helsingin kaupunkia ottamaan rakentamisessa huomioon luonto. (Kuva: Katja Pesonen)

TEKSTI Katja Pesonen

Osoitteessa kuntalaisaloite.fi on avattu adressi, jonka tavoitteena on saada Helsingin monimuotoista luontoa suojeltua.

Adressissa todetaan kuinka Helsingin luontoa köyhdyttävät jatkuvasta rakentamisesta johtuvat luontotyyppien muutokset. Esimerkiksi suurin osa Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia ja Etelä-Suomen kangasmetsät on arvioitu uhanalaisemmiksi kuin Pohjois-Suomen. Tästä huolimatta Helsinki on kaavoittamassa ja rakentamassa monia arvokkaita vanhoja metsiään.

Adressissa vaaditaan, että Helsingin kaupunki säilyttää monimuotoisen luonnon turvaamalla suojelun piirissä olevien lajien elinympäristöt ja luontotyypit myös jo kaavoitetuilla alueilla, lisää luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla sekä lopettaa rakennusten ja liikenneväylien kaavoittamisen arvokkaille luontoalueille. Lisäksi siinä esitetään, että Helsinki arvioi aina päätösten vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle sekä raportoi vuosittain alkuperäisluonnon tilan ja pinta-alan kehityksen Helsingissä.

Helsingin monimuotoisen luonnon puolesta! -adressin voi allekirjoittaa sivuilla kuntalaisaloite.fi.