Kupla Ruukinlahdenpuistoon – PPJ tuo, pystyttää ja purkaa

PPJ:n 05-pojat tositoimissa Hernesaaren kuplassa lokakuussa 2018.

TEKSTI Pete Suhonen

Ruukinlahdenpuiston suunnitelmaa käsiteltiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa viime viikolla. Suunnitelma palautettiin takaisin valmisteluun lautakunnan puheenjohtajan Anni Sinnemäen (vihr.) ehdotuksesta, kaikkien lautakunnassa edustettujen poliittisten puolueiden tuella. Palautusesityksen mukaan suunnitelmaa ja puiston kaavoitusta tulee muuttaa siten, että puistoon on mahdollista tuoda osavuotinen kuplahalli.

Alkuperäisen puistosuunnitelman toteuttaminen olisi maksanut noin 1,6 miljoonaa euroa. Se, kuinka kuplaan varautuminen ja sen edellyttämät pohjustustyöt vaikuttavat puiston perusparannuksen kokonaiskustannuksiin, on vielä epäselvää. Lautakunta edellytti hankkeen kiirehtimistä, mutta kaavoituksen, suunnittelun ja toteutuksen aikataulu on niinikään vielä epäselvä. Varmana kuitenkin pidetään, että kuplalla tarkoitetaan nimenomaan jalkapalloseura PPJ:n kuplahallia, joka on tällä hetkellä Hernesaaressa.

PPJ-aktiivi, Lauttasaaren ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Rosokivi, PPJ olisi siis tuomassa omistamansa kuplahallin Hernesaaresta Ruukinlahdenpuistoon omalla kustannuksellaan?

“Kyllä. PPJ vastaa kuplan siirtämisestä ja siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista.”

Kuka vastaa kuplan vuotuisesta pystyttämisestä ja sen purkamisesta?

“Kupla pystytetään ja puretaan PPJ:n johdolla, ja PPJ vastaa kustannuksista. PPJ tuo paikalle kaiken pelaamiseen tarvittavan, kentän päällysteestä maaleihin.”

Minä kuukautena kupla on tarkoitus pystyttää ja purkaa?

“Kupla pystytetään lokakuun puolivälissä. Se puretaan huhtikuun aikana, vappuun mennessä.”

Minne kupla varastoidaan, kun se ei ole käytössä?

“Varastointipaikka selviää prosessin aikana.”

Mitä töitä kaupungilta edellytetään jotta kupla voidaan pystyttää?

“Paikalla on tehtävä kertaluonteisia perustustöitä. Lisäksi tarvitaan sähköt ja vesijohto huoltorakennusta varten. ”

Kuka vastaa kuplan käyttökustannuksista?

“PPJ vastaa. Kustannukset rahoitetaan joukkueiden ja kuplaa käyttävien tahojen harjoitusmaksuilla.”

Kuinka nopeasti PPJ:llä on valmius tuoda kupla Ruukinlahdenpuistoon, kun paikka on valmis?

“Siihen kuluu ennemminkin päiviä kuin viikkoja.”

Lue lisää aiheesta