Kuuden vuoden merityöt – näin ruoppaukset ja täytöt etenisivät Koivusaaressa

Läntisen Lauttasaaren asukkaille koettavat kovat ajat, jos Koivusaaren rakentaminen alkaa.

Asutko läntisessä Lauttasaaressa? Jutun lopusta löydät jokaisen kuvassa esitetyn ruoppausalueen (1-4) suunnitellut ruoppaus-, täyttö- ja paalutusaikataulut. Ruoppausalue on merkitty punaisella viivalla, vihreä osoittaa täyttöalueen. Vaaleanpunaisella alueella tehdään kuorintaruoppauksia.

TEKSTI Pete Suhonen

Helsingin kaupungin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimittamasta vesilupahakemuksesta käy ilmi Koivusaaren merialueen suunniteltu ruoppaus- ja meritäyttöjärjestys. Suunnitelmassa Koivusaarta ympäröivä merialue on jaettu neljään osaan. Merialueen ruoppaus 27 hehtaarin alalta kestäisi neljä vuotta.

Ensimmäinen ruopattava alue olisi Koivusaaren lounaispuoli, josta ruoppaukset etenisivät saaren ympäri vastapäivään. Jokaisen alueen ruoppaukselle on varattu vuosi ja sen jälkeisille meritäytöille vuodesta kolmeen vuoteen. Kaikkiaan Koivusaaren merialueella tehtäisiin ruoppauksia, täyttöjä ja paalutuksia yhteensä kuusi vuotta.

”Koivusaaren etelä- ja keskiosan toteuttaminen on aikataulussa ensimmäisenä. Eteläosan ruoppausjärjestykseen on päädytty venesatamien uudelleenjärjestelyn vuoksi. Pohjoisosan rakentamisjärjestys on alustavasti idästä länteen esimerkiksi jo työmaaliikenteen johdosta. Rakentamisjärjestys tulee tarkentumaan suunnittelun edetessä ja vielä mahdollisesti urakan aikana”, sanoo Susanna Hantula kaupunkiympäristön toimialalta.

Alku aikaisintaan 2023

Kaupungin vesilupahakemuksessa Koivusaaren lounaispuolen ruoppaaminen on ajoitettu vuoteen 2022. Töiden alkamisen aikataulu ei kuitenkaan toteudu suunnitelman mukaan. Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suomisenmukaan Koivusaaren ruoppaukset alkavat vasta, kun asemakaava on vahvistettu, vaikka asemakaavan ulkopuolisia osia voisikin ruopata jo vesiluvan vahvistumisen jälkeen.

Asemakaava on parhaillaan kaupunginhallituksen pöydällä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan kokouksessaan 30. elokuuta. Mikäli Koivusaaren asemakaava hyväksytään myös kaupunginvaltuustossa, jossa sitä käsitellään jo 8. syyskuuta, päätöksestä valitettaneen hallinto-oikeuteen. Ja olipa hallinto-oikeuden päätös mikä hyvänsä, siitä haettaneen valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

”Missään tapauksessa ruoppaukset eivät voi alkaa ennen vuotta 2023”, Suominen sanoo. Jos ruoppaukset alkaisivat esimerkiksi jo vuonna 2023, kuuden vuoden merityöurakka saataisiin päätökseen vasta vuoden 2028 aikana.

Lauttasaari-barometrin mukaan 88 prosenttia lauttasaarelaisista vastustaa meritäyttöjä asuinrakentamista varten. Lauttasaarelaisista 35 kuntavaaliehdokkaasta 32 halusi palauttaa Koivusaaren kaavan uuteen valmisteluun. Myös Lauttasaari-Seura vaatii tuoreessa kannanotossaan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen palauttamista valmisteluun.

 

OSA-ALUE 1

Ruoppaus aikaisintaan 2023

Pinta-ala 10,7 ha

Massa 130 000 m3

Täyttö aikaisintaan 2023-2025

Pinta-ala 6,6 ha

Massa 500 000 m3

Paalutus aikaisintaan 2025

 

OSA-ALUE 2

Ruoppaus aikaisintaan 2024

Pinta-ala 2,9 ha

Massa 20 000 m3

Täyttö aikaisintaan 2025

Pinta-ala 1,2 ha

Massa 90 000 m3

Paalutus aikaisintaan 2026

 

OSA-ALUE 3

Ruoppaus aikaisintaan 2025

Pinta-ala 6,3 ha

Massa 120 000 m3

Täyttö aikaisintaan 2025-2026

Pinta-ala 4,9 ha

Massa 350 000 m3

Paalutus aikaisintaan 2027

 

OSA-ALUE 4

Ruoppaus aikaisintaan 2026

Pinta-ala 6,9 ha

Massa 70 000 m3

Täyttö aikaisintaan 2026-2027

Pinta-ala 5,2 ha

Massa 350 000 m3

Paalutus aikaisintaan 2028