Länsiulapanniemen rantareitin suunnittelu alkaa – Seuralla jo valmis ehdotus reitiksi

Kaupunkiympäristölautakunta haluaa, että Länsiulapanniemen rantareitin suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa. (Kuva: Katri Penttinen)

Länsiulapanniemen rantareitin toteutussuunnittelu alkaa vuonna 2020. Kaupunkiympäristölautakunta totesi näin eilen lausunnossaan kaupunginhallitukselle. Lausunnon mukaan reitti ja sen kalusteet sovitetaan herkkään maastoon. Luonteeltaan kapealle ulkoilureitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Rantareitin suunnittelussa otetaan huomioon luonnontilaisen kaltainen rantametsä sekä avokalliot.

Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien, penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista ottaen huomioon huoltoliikenteen tarve.

Lautakunta haluaa, että suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaari-Seuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Lauttasaari-Seuran kaavaryhmä on varautunut reitin rakentamiseen ja tehnyt jo luonnoksen reitiksi. Suunnitelmista kerrotaan myöhemmin.